Mangler du oversikt over passeringer på Min Side?

Veronica Solås Nyheter

I forbindelse med endring i bomringen i Bergen fra forskuddavtale 20% rabatt til etterskudd 20% rabatt den 1. juni, så finner du kanskje ikke oversikten over passeringer fra før 01.06.18 på Min Side.

De som hadde etterskuddsavtale 10% rabatt før endringen får opp sine passeringer som vanlig på Min Side.

Det jobbes med å utvikle en løsning som gjør til at alle skal få opp passeringene sine på Min Side, men det er ikke avklart når denne er på plass.

Midlertidig løsning for å finne dine passeringer:

  • Dersom passeringene er fakturert, så får du disse opp ved å gå via fakturaen.
  • Dersom du har flere kjøretøy på din avtale så får du opp et valg som heter «Velg alle», og da får du opp alle passeringene.
    Dette gjelder ikke de som bare har 1 kjøretøy på sin avtale. De har for tiden ikke tilgang til ufakturerte passeringer på Min Side