Lister Bompengeselskap AS er innfusjonert i Ferde AS

Veronica Solås Nyheter

 

Lister Bompengeselskap AS har formelt opphørt og er fusjonert inn i Ferde AS som et bompengeprosjekt. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Lister Bompengeselskap AS er overført til Ferde AS.

For Lister Bompengeselskap AS sine kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil fusjonen dermed ikke få andre konsekvenser utover den rent formelle/juridiske endringen av motpart som fusjonen innebærer.

Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Agder Bomdrift

Eventuelle spørsmål om fusjonen kan rettes til:

 Leiv Olav Sunde
Juridisk direktør
leiv.olav.sunde@ferde.no