Informasjon om oppstart av innkreving av Bymiljøpakken Nord-Jæren fra 01.10.18 kl 00:00

Veronica Solås Nyheter

Den 1. oktober starter innkrevingen av Bymiljøpakken på Nord-Jæren.

Bymiljøpakken fører til:
 • innføringen av et standardisert rabattsystem med automatisk brikkerabatt
 • nye tidsdifferensierte takster og avvikling av lokale fritaksordninger
 • 38 nye bomstasjoner settes i drift fra kl 00:00 1. oktober.
 • avvikling av tilleggsavtaler for å oppnå lokale rabatter

Les mer under.


Rabatt ved bruk av brikke

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (uavhengig av hvilket selskap denne er inngått med).  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takster og fritak
Bymiljøpakken Taksttype Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Full pris Pris med brikke og gyldig avtale 20% rabatt Full pris/Pris med brikke og gyldig avtale
Utenfor rushtiden 22,00 17,60 55,00
Innenfor rushtiden* 44,00 35,20 110,00

* Hverdager kl. 07.00-09.00 og 15.00-17.00

Tidligere lokale fritak blir ikke videreført i Bymiljøpakken. Dette innebærer at fritak ved kjøring til barnehage og kommunesenter, og fritak for traktorer utgår 01.10.18
Fritak for forflytningshemmede og nullslippskjøretøy blir videreført i Bymiljøpakken.

Dagens ordning med timesregel og månedstak blir videreført, og gjelder pr kjøretøy forutsatt AutoPASS-avtale.

 • Timesregelen omfatter alle bomstasjonene som inngår i Bymiljøpakke Nord-Jæren. Har man flere passeringer innenfor én time, betaler man for én.
 • Månedstak: Du betaler maksimum for 75 passeringer pr kalendermåned.

Info bomstasjoner

Den 01.10.18 starter innkrevingen i 38 nye bomstasjoner i Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Stavanger lufthavn Sola, Forus, Risavika og på grensen mellom Stavanger og Randaberg.
Det vil ikke lenger gis lyssignal ved passering. Saldo finner du på MinSide.  https://minside.autopass.no/
Eksisterende bomstasjoner avvikles 01.10.18 og fjernes fortløpende.

Se oversikt alle bomstasjoner her.


Info vedrørende eksisterende avtale:
 • Kunder behøver ikke å foreta seg noe vedrørende avtaler i forbindelse med omleggingen.
 • Dersom du har en ubetalt forskuddsfaktura, så trenger du ikke betale denne dersom du har positiv saldo som dekker dine passeringer frem til 01.10.18.
 • Alle hovedavtaler med brikke fra Ferde AS (Nord-Jæren Bompengeselskap AS – bombrikke L:14) blir automatisk gjort om til etterskuddsavtaler med 20% rabatt. Lokale forskuddsavtaler blir ikke lenger tilbudt. Gjenstående saldo fra innbetalt forskuddsbeløp vil bli overført ny avtale i løpet av oktober 2018, og vil fra samme tid bli synlig på Min Side.
 • Dersom du har brikke fra et annet selskap, og tilleggsavtale hos Ferde AS (Nord-Jæren Bompengeselskap AS) for å oppnå lokal rabatt, blir denne tilleggsavtalen avviklet.
  AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra blir ikke endret, og passeringer foretatt i Bomringen på Nord-Jæren fra 1. oktober vil bli trukket fra hovedavtalen.
  Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på tilleggsavtalen vil bli tilbakeført innen tre måneder etter endringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret du sist betalte din avtalefaktura fra. Dersom du har endret kontonummer siden siste innbetaling må du innen 10.10.18 gi beskjed om nytt kontonummer i en skriftlig henvendelse på www.ferde.no
 • Alle firmakunder med innbetalt avtaledepositum, vil få sitt depositum omgjort til saldo på den nye avtalen.