Manglende passeringer på MinSide – Bymiljøpakken

Veronica Solås Nyheter

På grunn av en nødvendig endring i innkrevingssystemet, for at timesregelen på Nord-Jæren skal fungere slik at det er første passering som blir belastet avtalen, har man måtte utsette belastning av passering på avtalene inntil dette endringsarbeidet er ferdigstilt.

Vi har fått melding om at det fortsatt gjenstår noe arbeid, og dette medfører at det nå kun er passeringer frem til 6. oktober som er lest inn. Det meldes også at det skal leses inn flere passeringer i løpet av de neste dagene.

Det vil fremover være slik at passeringer som er fortatt i bomstasjonen ikke vil bli belastet avtalen før det er gått ca 7 dager etter passeringen. I denne perioden vil passeringene heller ikke være synlige på MinSide.

Forsinkelsen skyldes ordningen med timesregel i Bymiljøpakken på Nord-Jæren, der det er den første passeringen som skal belastes avtalen. For å få dette til må en sikre at alle passeringer fra perioden er lest inn i systemet før belastningen kan skje.