Saldo = Kr 0,-? Ingen passeringer på MinSide?

Veronica Solås Nyheter

Her er forklaringen:

– Med bombrikke fra Nord-Jæren

 • Hadde du en gyldig forskuddsavtale pr 30. september, blir denne overført til en gyldig etterskuddsavtale fra 1. oktober
 • Dersom du hadde saldo igjen den 30. september, vil dette blir overført til din nye avtale. Dette vil kunne ta litt tid, fra 3-4 uker, dvs i slutten av oktober.
 • Det blir ikke sendt ut faktura for den nye avtalen før din gamle saldo er overført.

– Med bombrikke fra et annet bompengeselskap

 • Avtalen din for Nord-Jæren blir avsluttet fordi du ikke lenger trenger denne for å få rabatt.
 • Dersom du hadde saldo igjen den 30. september, vil dette bli refundert til den kontoen du sist betalte fra. Dette vil kunne ta litt tid, fra 3-4 uker, dvs i slutten av oktober.
 • Passeringene dine i Nord-Jæren vil bli fakturert gjennom det selskapet du har din bombrikke fra, til rabattert pris

– MinSide

 • Din forskuddsavtale er avsluttet og du har fått en ny etterskuddsavtale
 • Det er den nye avtalen som fremkommer når du logger på MinSide
 • Inntil passeringene dine leses inn på avtalen din, vil du ikke få noen passeringer opp her
 • Inntil saldoen er overført fra din forskuddsavtale, vil saldoen din være null
 • Når saldo er overført og passeringer lest inn, vil du ha full kontroll på din avtale

– Endringer i innkrevingssystemet/Timesregel

 • Trafikanter med AutoPASSavtale får nytte av timesregel og månedstak i bomstasjonene på Nord-Jæren
 • Det pågår nå en endring i systemet, for å tilpasse timesregelen til at det er første passering som skal belastes avtalen
  • Eksisterende løsning er tilpasset timesregelen slik den fungerer i Oslo, Trondheim, Kristiansand etc
 • Så lenge endringen pågår, vil en ikke kunne lese passeringene inn i systemet og passeringene vil heller ikke være tilgjengelige på MinSIde
 • Endringen er planlagt gjennomført til medio oktober, og når dette er gjennomført, starter innlesing av passeringer tilbake til 1. oktober
 • Det vil så ta ytterligere noen dager for å behandle bilder
 • Vi anslår at passeringene vil være tilgjengelig på MinSIde innen 25. oktober

I denne perioden vil heller ikke Ferde ha tilgang til passeringene