Saldo tilgjengelig på Bymiljøpakken

Veronica Solås Nyheter

Saldo tilgjengelig:

Dersom du hadde positiv saldo på din forskuddsavtale den 1. oktober, er denne nå overført til din nye etterskuddsavtale.

Passeringer foretatt i oktober er ikke belastet avtalen enda, men det vil skje i løpet av de nærmeste dagene. Passeringer vil bli trukket fra den overførte saldoen, så lenge det overførte beløpet er nok til å dekke dette.

Du kan sjekke din saldo og dine passeringer på Min Side.

Fakturautsendelse:

Hvor ofte du får faktura fremover vil avhenge av hvor ofte du passerer gjennom bomstasjonene i Bymiljøpakken eller i andre bompengeanlegg.

Det vil, nå i starten, settes en fakturagrense på kr 900 før du får faktura. Dersom du etter 75 dager etter første passering ikke har nådd beløpsgrensen på kr 900, vil du likevel få faktura.
(Beløpsgrensen og antall dager kan bli endret.)