Bergen Bompengeselskap AS er innfusjonert i Ferde AS

Veronica Solås Nyheter

Bergen Bompengeselskap AS har formelt opphørt og er fusjonert inn i Ferde AS som et bompengeprosjekt. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Bergen Bompengeselskap AS er overført til Ferde AS.

For Bergen Bompengeselskap AS sine kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil fusjonen dermed ikke få andre konsekvenser utover den rent formelle/juridiske endringen av motpart som fusjonen innebærer.

Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Ferde (kontaktskjema)

Eventuelle spørsmål om fusjonen kan rettes til:

Leiv Olav Sunde
Juridisk direktør
leiv.olav.sunde@ferde.no