Flere bompengeselskap på Sør- og Vestlandet er nå innfusjonert i Ferde AS

Veronica Solås Nyheter

Haugaland Bompengeselskap AS, Haugalandspakken AS, Finnfast AS, Bømlo Vegselskap AS, Fastlandssambandet Halsnøy AS, Jondalstunnelen AS, Voss og Omland Bompengeselskap AS og Hardangerbrua AS  har formelt opphørt og er fusjonert inn i Ferde AS som et bompengeprosjekt. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende bompengeselskapene er overført til Ferde AS.

For bompengeselskapene sine kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil fusjonen dermed ikke få andre konsekvenser utover den rent formelle/juridiske endringen av motpart som fusjonen innebærer.

Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Ferde (kontaktskjema)

Eventuelle spørsmål om fusjonen kan rettes til:

Leiv Olav Sunde
Juridisk direktør
leiv.olav.sunde@ferde.no