Pause i innkreving av rushtidsavgift i Bymiljøpakken Nord-Jæren

Veronica Solås Nyheter

I henhold til nyhet på Bymiljøpakken sine sider har Vegdirektoratet besluttet at det blir pause i innkreving av rushtidsavgift fra og med 10. desember 2018.

Dette vil gjelde frem til feilen er rettet opp og til det dokumenteres solid drift.

Fra og med mandag vil det bare bli krevd inn vanlig takst i alle bomstasjoner i Bymiljøpakken på Nord-Jæren.

Les mer i Bymiljøpakken sin nyhet:

https://bymiljopakken.no/pause-i-innkrevingen-av-rushtidsavgift/