Informasjon angående korrigering av rushtidsavgift

Veronica Solås Nyheter

Statens Vegvesen har besluttet midlertidig avskaffelse av rushtidsavgiften for Bymiljøpakken Nord-Jæren. Det er derfor gjort korrigeringer som har godskrevet differansen mellom rushtids- og normaltakst for alle passeringer som er belastet rushtidstakst siden 1.oktober 2018.

Kunder uten avtale:
  • Mottatt fullprisfaktura og betalt denne? Alle kunder uten avtale som har mottatt faktura for passeringer til full pris og har betalt denne, vil få refundert differansen mellom rushtids- og normaltakst til den kontoen det sist ble betalt ifra.
  • Mottatt fullprisfaktura og ikke betalt denne?  Ny faktura vil bli sendt ut og denne erstatter tidligere tilsendt faktura, som inneholdt enkelte passeringer belastet med rushtidsavgift. Rushtidsavgiften er fjernet på den nye fakturaen og passeringene er nå belastet med lav takst, uten rushtidsavgift.
Kunder med gyldig avtale:
  • Alle passeringer i Bymiljøpakken Nord-Jæren er nå korrigert og belastet avtalen med lav takst, uten rushtidsavgift.
  • Saldoen på din avtale er nå oppdatert i henhold til korrigering av passeringene til ny takst.
  • Alle tidligere tilsendte, ubetalte fakturaer, må betales i sin helhet.
  • Neste faktura du mottar vil inneholde de korreksjoner som er foretatt, samt et vedlegg med fakturaforklaring. (Se fakturaforklaring her)
  • På AutoPASS Min Side vil du ikke kunne se på passeringene at rushtidsavgiften er fjernet, men saldo er korrigert.
Kunder med avsluttede avtaler:
  • I forbindelse med overgang til Bymiljøpakken den 1. oktober ble alle tilleggsavtaler avsluttet, da disse ikke lenger trenger avtale for å få full rabatt ved passering. Kunder med saldo til gode har mottatt refusjon til kontonummer det sist ble betalt inn fra.
    Dersom du ikke kan se å ha mottatt din refusjon, vennligst ta kontakt for å informere om ditt kontonummer.