Kunngjøring: Endring i bompengeinnkrevingen i Bergen

Veronica Solås Kunngjøringer, Nyheter

Nye bomstasjoner:
Den 6. april 2019 fra kl 00:00 starter innkrevingen av bompenger i de 15 nye bomstasjonene i Bergen.
De har ikke høyere takster i rusthidsperiodene, og de har kun innkreving i en retning, mot sentrum.
Dette gjelder også de nye bomstasjonene i sentrum.
Se oversikt over bomstasjonene.

Betaling elbiler:
Fra samme dato blir det innført betaling av bompenger for nullutslippskjøretøy i Bergen.
Taksten for nullutslippskjøretøy er kr 10 utenfor rushtid, og kr 20 i rushtiden.
Elbiler som passerer med gyldig avtale og brikke betaler kr 8 utenfor rushtid og kr 16 i rushtiden.
Hydrogenbiler med gyldig avtale og brikke får fortsatt fritak for bompenger.

Se kunngjøring 

For mer informasjon www.miljoloftet.no