Eksportvegen – Nytt takst og rabattsystem fra 01.07.19

Veronica Solås Nyheter

E136 blir kalt Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal. Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen bidrar til raskere og tryggere kommunikasjon internt i Rauma og Vestnes kommuner og på hovedvegnettet (E136) mellom Østlandet og Sunnmøre/deler av Romsdal.

Fra og med 01. juli 2019 avsluttes alle lokale avtaler med Eksportvegen AS.
Alle som har gyldig AutoPASS-avtale og brikke fra et annet bompengeselskap vil få rabatt iht. gjeldende takstvedtak ved passering etter denne datoen.

Endringene for Eksportvegen består i:

  • Innføringen av et standardisert rabattsystem med automatisk brikkerabatt.
  • Avvikling av eksisterende avtaler med Eksportvegen med lokal rabatt (tilleggsavtaler).
  • Nye takster som gjelder fra 01.07.2019
  • Innføring av månedstak for takstgruppe 1.

Rabatt ved bruk av brikke

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (uavhengig av hvilket selskap avtalen er inngått med).  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Du som avtalekunde trenger ikke å foreta deg noe:

  • Nåværende avtaler hos Eksportvegen AS for å oppnå lokal rabatt på 30-50% blir automatisk avviklet den 1. juli.
  • Dersom du har en ubetalt forskuddsfaktura, så trenger du ikke betale denne dersom du har positiv saldo som dekker dine passeringer frem til 01.07.19.
  • AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer fra 1. juli blir trukket fra hovedavtalen.

Oppgjør for innbetalt forskudd:

Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på din avtale blir tilbakeført senest tre måneder etter endringen.
Utbetalingen vil skje til det kontonummeret du sist betalte din avtalefaktura fra.
Dersom du har endret kontonummer siden siste innbetaling må du innen 15.07.19 gi beskjed om nytt kontonummer i en skriftlig henvendelse via vårt kontaktskjema.

Nye takster Eksportvegen fra 01.07.2019:
Eksportvegen Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Full pris Pris med brikke og gyldig avtale 20% rabatt Full pris/Pris med brikke og gyldig avtale
Skjegstad 35,00 28,00 81,00
Skorgen 35,00 28,00 81,00
Vikebukt – Tresfjordbrua 69,00 55,20 158,00
Vågstranda 33,00 26,40 74,00

Månedstak
Det lagt til grunn at kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får et passeringstak på 40 betalende passeringer per måned per kjøretøy per bomstasjon.

Omvendt timesregel
Dagens ordning med omvendt timesregel videreføres i Skorgen og Skjegstad for kunder med gyldig AutoPASS-avtale og vil bli ivaretatt på hovedavtalen.

Fritak for nullutslippskjøretøy:
Nullutslippskjøretøy, dvs. el- og hydrogenbiler får 100% rabatt i begge takstgrupper. Forutsetter gyldig avtale og brikke for å få rabatt.

 

Alle omleggingene er hjemlet i Stortingsvedtak, jf. Prop. 1 S Tillegg 2 / Innst. 13 S (2015-2016)

Se kunngjøring fra 01.06.19 (PDF)