Kunngjøringer vedrørende endring i takst- og rabattsystemet fra 01.08.19

Veronica Solås Nyheter

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger.

Felles endringer ved takst- og rabattendringen i Finnfast, Kvammapakken og fv. 45 Gjesdal
 • Innføringen av et standardisert rabattsystem med automatisk brikkerabatt
  Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt. (uavhengig av hvilket selskap denne er inngått med.) Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Betaling for nullutslippskjøretøy: I tråd med Prop. 87s (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak, blir det innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy for Finnfast. Nullutslippskjøretøy er en fellesbenevnelse for elbiler og hydrogenbiler. Rabatterte takser for nullutslippskjøretøy forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og bombrikke. Uten gyldig avtale og brikke vil nullutslippskjøretøy betale ordinær bompengetakst på lik linje med andre kjøretøy. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får fra 1. august 50 prosent rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100% rabatt av ordinær takst.

Du som avtalekunde trenger ikke å foreta seg noe i forbindelse med endring på avtalen.


Nye takster Finnfast fra 01.08.2019:
Finnfast bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Full pris uten avtale Pris med brikke og gyldig avtale 20% rabatt Full pris/Pris med brikke og gyldig avtale
Ordinære kjøretøy Kr 106,00 Kr 84,80 Kr 435,00
Nullutslippskjøretøy
(elbil og hydrogenbil)
Kr 106,00 Kr 42,40 Kr 0,00

Kunder med hovedavtaler med Finnfast:
Alle kunder som har hovedavtale og brikke fra Ferde AS – Finnfast blir automatisk gjort om til etterskuddsavtaler med 20% rabatt (takstgr.1) og 0% rabatt (takstgr.2).
Lokale forskuddsavtaler med 30-40% rabatt blir ikke lenger tilbudt.
Gjenstående saldo fra innbetalt forskuddsbeløp vil bli overført ny etterskuddsavtale.

Kunder med brikke fra annet bompengeanlegg som har tilleggsavtale med Finnfast:
Eksisterende tilleggsavtaler med Ferde AS – Finnfast for å oppnå lokal rabatt på 30-40 prosent rabatt blir avviklet.
Passeringer foretatt i bomstasjonen til Finnfast etter 1. august vil bli belastet avtalen der hvor du har fått brikken din ifra, med de rabatter som til enhver tid er gjeldende.

Oppgjør for innbetalt forskudd for tilleggsavtaler:
Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på tilleggsavtaler blir tilbakeført senest 3 måneder etter endring.
Utbetalingen vil skje til det kontonummeret du sist betalte din avtalefaktura fra. Dersom du har endret kontonummer siden siste innbetaling må du innen 15.08.19 gi beskjed om nytt kontonummer i en skriftlig henvendelse på www.ferde.no

Dersom du har en ubetalt forskuddsfaktura, så trenger du ikke betale denne dersom du har positiv saldo som dekker dine passeringer frem til 01.08.19.

Ordning for traktorer for Finnfast
Ordningen med at traktorer med gyldig avtale og brikke blir belastet som takstgruppe 1 blir videreført.


Nye takster Kvammapakken fra 01.08.2019:

Kvammapakken

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Full pris uten avtale Pris med brikke og gyldig avtale 20% rabatt Full pris/Pris med brikke og gyldig avtale
Ordinære kjøretøy Kr 50,00 Kr 40,00 Kr 65,00
Nullutslippskjøretøy
(elbil og hydrogenbil)
Kr 50,00 Kr 20,00 Kr 0,00

Kunder med hovedavtale med Kvammapakken:
Alle kunder som har hovedavtale og brikke fra Ferde AS – Kvammapakken blir automatisk gjort om til etterskuddsavtaler med 20% rabatt (takstgr.1) og 0% rabatt (takstgr.2).
Lokale forskuddsavtaler med 30-50% rabatt blir ikke lenger tilbudt.
Gjenstående saldo fra innbetalt forskuddsbeløp vil bli overført ny etterskuddsavtale.

 Kunder med brikke fra annet bompengeanlegg som har tilleggsavtale med Kvammapakken:
Eksisterende tilleggsavtaler med Ferde AS – Kvammapakken for å oppnå lokal rabatt på 30-50 prosent rabatt blir avviklet.
Passeringer foretatt i bomstasjonene til Kvammapakken etter 1. august vil bli belastet avtalen der hvor du har fått brikken din ifra, med de rabatter som til enhver tid er gjeldende.

Oppgjør for innbetalt forskudd for tilleggsavtaler:
Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på tilleggsavtaler blir tilbakeført senest 3 måneder etter endring.
Utbetalingen vil skje til det kontonummeret du sist betalte din avtalefaktura fra. Dersom du har endret kontonummer siden siste innbetaling må du innen 15.08.19 gi beskjed om nytt kontonummer i en skriftlig henvendelse på www.ferde.no

Dersom du har en ubetalt forskuddsfaktura, så trenger du ikke betale denne dersom du har positiv saldo som dekker dine passeringer frem til 01.08.19.

Passeringstak for Kvammapakken
Det lagt til grunn at kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får et passeringstak på 25 betalende passeringer per måned per kjøretøy.

Timesregel for Kvammapakken blir videreført for kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.


Nye takster fv. 45 Gjesdal fra 01.08.2019:

 Fv. 45 Gjesdal

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Full pris uten avtale Pris med brikke og gyldig avtale 20% rabatt Full pris/Pris med brikke og gyldig avtale
Ordinære kjøretøy Kr 60,00 Kr 48,00 Kr 79,00
Nullutslippskjøretøy
(elbil og hydrogenbil)
Kr 60,00 Kr 24,00 Kr 0,00

 

Alle som har gyldig AutoPASS-avtale og brikke fra et annet bompengeselskap vil få rabatt iht. gjeldende takstvedtak ved passering etter denne datoen.

Du som avtalekunde trenger ikke å foreta deg noe:

 • Nåværende avtaler hos fv. 45 Gjesdal AS for å oppnå lokal rabatt på 30-50% blir automatisk avviklet den 1. august.
 • Dersom du har en ubetalt forskuddsfaktura, så trenger du ikke betale denne dersom du har positiv saldo som dekker dine passeringer frem til 01.08.19.
 • AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer fra 1. august blir trukket fra hovedavtalen.

Oppgjør for innbetalt forskudd:
Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på din avtale blir tilbakeført senest tre måneder etter endringen.
Utbetalingen vil skje til det kontonummeret du sist betalte din avtalefaktura fra.
Dersom du har endret kontonummer siden siste innbetaling må du innen 15.08.19 gi beskjed om nytt kontonummer i en skriftlig henvendelse på www.ferde.no

Månedstak for fv. 45 Gjesdal
Det lagt til grunn at kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får et passeringstak på 15 betalende passeringer per måned per kjøretøy.


Kunngjøringer