Kunngjøringer vedrørende innføring av betaling for nullutslippskjøretøy fra 01.09.19

Veronica Solås Nyheter

Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy
Fra og med 01. september 2019 blir det innført betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 for Haugalandspakken,  T-forbindelsen og Førdepakken.

Betaling for nullutslippskjøretøy
I tråd med Prop. 87 S (2017–2018) og lokale vedtak blir det innført bompengeavgift på for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 som svarer til 50 prosent av ordinær bompengetakst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Nullutslippskjøretøy er en fellesbetegnelse på elkjøretøy og hydrogenkjøretøy. Rabatterte takster for nullutslippskjøretøy krever gyldig avtale og elektronisk brikke. Uten avtale og elektronisk brikke, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på linje med andre kjøretøy uten gyldig avtale og elektronisk brikke.


 

Takstene i Haugalandspakken blir som følger fra 1. september:
Haugalandspakken Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Full pris Pris med brikke og gyldig avtale 20% rabatt Full pris/Pris med brikke og gyldig avtale
Ordinære kjøretøy Kr 11,00 Kr 8,80 Kr 18,00
Nullutslippskjøretøy
(elbil og hydrogenbil)
Kr 11,00 Kr 4,40 Kr 0,00

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Passeringstak og timesregel for Haugalandspakken:
Passeringstak og timesregel blir videreført for kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.


 

Takstene i T-forbindelsen blir som følger fra 1. september:
T-forbindelsen Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Full pris Pris med brikke og gyldig avtale 20% rabatt Full pris/Pris med brikke og gyldig avtale
Ordinære kjøretøy Kr 30,00 Kr 24,00 Kr 45,00
Nullutslippskjøretøy
(elbil og hydrogenbil)
Kr 30,00 Kr 12,00 Kr 0,00

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.


Takstene i Førdepakken blir som følger fra 1. september:
Førdepakken Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Full pris Pris med brikke og gyldig avtale 20% rabatt Full pris/Pris med brikke og gyldig avtale
Ordinære kjøretøy Kr 26,00 Kr 20,80 Kr 47,00
Nullutslippskjøretøy
(elbil og hydrogenbil)
Kr 26,00 Kr 10,40 Kr 0,00

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Passeringstak og timesregel for Førdepakken:
Passeringstak og timesregel blir videreført for kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.


Les mer:

Kunngjøring Haugalandspakken og T-forbindelsen
Kunngjøring Førdepakken