Forlenget bompengeinnkreving i Kristiansand.

Veronica Solås Nyheter

Stortinget vedtok 19. mars 2020 å forlenge bompengeinnkrevingen i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 til ut året i 2020, under forutsetning om lokalpolitisk tilslutning. Fylkestinget i Agder gav sin tilslutning 28. april og bystyret i Kristiansand gav sin tilslutning 27. mai.

Innkrevingen holder derfor frem ut året med de samme takstene som nå.
Bompengene skal brukes til prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen og noen programområdetiltak i Kristiansandsregionen.