PFU felte NRK for artikkel om Ferde

Veronica Solås Nyheter

 

NRK har over en lenger periode dekket etableringen av Ferde og hvordan selskapet oppsto som bompengeselskap. I den sammenheng har statskanalen formidlet uriktige og belastende påstander om selskapet og selskapets administrerende direktør.

Ferde har klaget flere saker inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Dette ble behandlet i PFU utvalget 26. august 2020.

Etter samlet vurdering har PFU konkluder med at NRK har brutt god presseskikk og er felt for brudd på Vær Varsom plakatens punkt 4.14 om at den som utsettes for sterke beskyldninger skal ha mulighet for samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

For mer informasjon se om saken på PFUs sider.