Nye nettsider for flere bompengeselskap

Lisbeth Frugård Nyheter

Bompengeanleggene i vest og noen fra øvrige deler av landet har fått nye websider, nytt telefonnummer og driftes nå av Ferde AS – det nye regionale bompengeselskapet i sør og vest. (Tidligere Sørvest Bomvegselskap AS) Websidene inneholder den samme gode informasjonen som tidligere, og du kan enkelt finne det du trenger ved å søke. Du finner også linker til å …

Informasjon om beredskapstakster i Bergen

ferde Nyheter

Økte bompenger ved dårlig luft Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis. Kriteriet for å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med varighet to dager eller mer. Les mer om dette på Bergen Kommune sine …

Nye AutoPASS-avtalevilkår fra 1.januar 2018

ferde Nyheter

Fra 1.1.2018 trer en ny versjon av AutoPASS-avtalen i kraft. Det innebærer blant annet at bilens registreringsnummer og annen informasjon i avtalen må være korrekt. Kundene bes derfor sjekke egne avtaler. Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at …

Ny faktureringrutine for dem uten AutoPASS-avtale

ferde Nyheter

Etter at du har passert en bomstasjon vil du motta faktura for bompenger. Ved fakturering av passeringer foretatt fra og med 1. oktober, ilegges det ikke lenger tilleggsavgift ved manglende betaling av faktura.Hvis du ikke betaler fakturaen innen fristen får du derimot et inkassovarsel med et purregebyr etter gjeldende satser.Unnlater du å betale inkassovarselet innen fristen sendes fakturaen til inkasso. Inkassosalær …