Driftsmelding: Bymiljøpakken – Nord Jæren

Veronica Solås Nyheter

Ferde har i dag besluttet å midlertidig stoppe fakturering for avtale kunder på Nord-Jæren (Bymiljøpakken). Det er oppdaget en feil knyttet til innlesing av data fra veikant. Statens Vegvesen jobber med feilretting på deres systemer. Fakturering vil gjenopptas når feilen er utbedret.

E6 Helgeland og Hålogalandsbrua får ny driftsoperatør fra 06.11.18

Veronica Solås Nyheter

Nordland bompengeselskap AS og Hålogalandsbrua har fått nytt driftsselskap fra 06.11.18. Ny webside er http://www.bomveinord.no/ og nytt telefonnummer er 75 39 00 11 Ferde AS vil fra 06.11.18 ikke lenger kunne svare på kundehenvendelser vedrørende e6 Helgeland og Hålogalandsbrua.