Saldolysene blir fjernet på alle anlegg.

Veronica Solås Nyheter

Saldolysene som viser at passeringene i bomstasjoner er registrert, vil bli fjernet i løpet av første kvartal 2019. Nyheten vil bli oppdatert når det kommer nærmere detaljer om når dette vil skje.

Bergen Bompengeselskap AS er innfusjonert i Ferde AS

Veronica Solås Nyheter

Bergen Bompengeselskap AS har formelt opphørt og er fusjonert inn i Ferde AS som et bompengeprosjekt. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Bergen Bompengeselskap AS er overført til Ferde AS. For Bergen Bompengeselskap AS sine kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil fusjonen dermed ikke få andre konsekvenser utover den rent formelle/juridiske endringen av motpart som fusjonen innebærer. Alle kundehenvendelser skal …

Agder Bomdrift AS er innfusjonert i Ferde AS

Veronica Solås Nyheter

Agder Bomdrift AS har formelt opphørt og er fusjonert inn i Ferde AS. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Agder Bomdrift AS er overført til Ferde AS. For Agder Bomdrift AS sine kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere, vil fusjonen dermed ikke få andre konsekvenser utover den rent formelle/juridiske endringen av motpart som fusjonen innebærer. Eventuelle spørsmål om fusjonen kan rettes …

Kvam Bompengeselskap er innfusjonert i Ferde AS

Veronica Solås Nyheter

Kvam Bompengeselskap AS har formelt opphørt og er fusjonert inn i Ferde AS som et bompengeprosjekt. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Kvam Bompengeselskap AS er overført til Ferde AS. For Kvam Bompengeselskap AS sine kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil fusjonen dermed ikke få andre konsekvenser utover den rent formelle/juridiske endringen av motpart som fusjonen innebærer. Alle kundehenvendelser skal …

Driftsmelding: Bymiljøpakken – Nord Jæren

Veronica Solås Nyheter

Ferde har i dag besluttet å midlertidig stoppe fakturering for avtale kunder på Nord-Jæren (Bymiljøpakken). Det er oppdaget en feil knyttet til innlesing av data fra veikant. Statens Vegvesen jobber med feilretting på deres systemer. Fakturering vil gjenopptas når feilen er utbedret.