Ny funksjon for lyssignal på MinSide

Veronica Solås Nyheter

Den 6. april ble alle lyssignal i norske bomstasjoner slukket.
Selv om du ikke lenger får lyssignal ved passering, kan du på AutoPASS-Min Side se informasjon om hvordan passeringen ble registrert i bomstasjonen.

Innlesing av passeringer fra bomstasjonene i Bergen går som normalt.

Veronica Solås Nyheter

Det har vært midlertidig stopp i innlesing av passeringer fra bomstasjonene i Bergen på grunn av kontrollarbeid i forbindelse med nye stasjoner. I denne perioden har passeringer ikke vært synlige på Min Side.
Nå er alle passeringer fra og med 6.april lest inn i systemene og er igjen synlige på MinSide. Passeringer belastes avtalen fortløpende, som tidligere.

Prisjustering av bompengtakstene i Askøypakken fra 01.05.19

Veronica Solås Nyheter

I tråd med føringene fra Prop. 197 S (2012-2013) skal bompengetakstene justerest i tråd med konsumprisindeksen (KPI). Fra 1. mai 2019 blir takstene som følger (2019 kr.): Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Ordinær bompengetakst Kr. 29,00 Kr. 48,00 Med avtale og brikke 20% rabatt Kr. 23,20 Kr. 48,00 Nullutslippskjøretøy Kr. 11,60 0,00 Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 …