Innsyn, utlevering og sletting av personopplysningar

Du kan nytta dette skjemaet dersom du ønskjer å få innsyn i dei personopplysningane Ferde har om deg, eller dersom du ønskjer å få informasjon om deg utlevert eller sletta.

Henvendelser andsynes personvern

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY