Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

I alle bomstasjoner skal det betales for passeringer i en retning, i hovedsak mot sentrum.

De 15 bomstasjonene som kom i april 2019 har ikke rushtid.

Nyhet: Justering av takster fra 01.01.22 - les mer.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Bensin/ladbar hybrid

Rushtid

40,80

Utenom rushtid

20,00

Diesel

Rushtid

44,80

Utenfor rushtid

24,00

Elektrisk

Rushtid

8,00

Utenfor rushtid

4,00

Hydrogen

Rushtid

0,00

Utenfor rushtid

0,00

Bensin/ladbar hybrid

Rushtid

51,00

Utenom rushtid

25,00

Diesel

Rushtid

56,00

Utenfor rushtid

30,00

Elektrisk

Rushtid

10,00

Utenfor rushtid

5,00

Hydrogen

Rushtid

10,00

Utenfor rushtid

5,00

Rushtid

Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30.
Lavere takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager.

Rushtidsavgiften gjelder ikke bomstasjonene som ble innført april 2019.

Miljødifferensiering

Miljødifferensierte takster betyr at de som forurenser mest også skal betale mest i bomringen. Takstene skiller derfor på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1. I takstgruppe 2 skilles det på om kjøretøyet sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Timesregel

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy/brikke passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.
Det er den dyreste passeringen som belastes avtalen.

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 60 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.

Fritak

Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du fritak ved passering av Bomringen i Bergen sine bomstasjoner.

Les mer om fritak her
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet