Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

I alle bomstasjoner skal det betales for passeringer i en retning, i hovedsak mot sentrum.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Bensin/ladbar hybrid

Rushtid

40,80

Utenom rushtid

20,00

Diesel

Rushtid

44,80

Utenfor rushtid

24,00

Elektrisk

Rushtid

8,00

Utenfor rushtid

4,00

Hydrogen

Rushtid

0,00

Utenfor rushtid

0,00

Bensin/ladbar hybrid

Rushtid

51,00

Utenom rushtid

25,00

Diesel

Rushtid

56,00

Utenfor rushtid

30,00

Elektrisk

Rushtid

10,00

Utenfor rushtid

5,00

Hydrogen

Rushtid

10,00

Utenfor rushtid

5,00

Rushtid

Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30.
Lavere takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager.

Rustidsavgiften gjelder ikke de nye bomstasjonene (06.04.19)

Miljødifferensiering

Miljødifferensierte takster betyr at de som forurenser mest også skal betale mest i bomringen. Takstene skiller derfor på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1. I takstgruppe 2 skilles det på om kjøretøyet sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Timesregel

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.
Det er den dyreste passeringen som belastes avtalen.

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 60 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy.

Fritak

Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du fritak ved passering av Bomringen i Bergen sine bomstasjoner.

Les mer om fritak her
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet