Bomringen i Bergen

Fakta om de nye bomstasjonene

Hvem er Ferde?

Ferde er et regionalt bompengeselskap som skal effektivisere innbetaling av bompenger slik at kostnadene blir lavere og administrasjonen forenkles. Ferdes oppgave er først og fremst å låne inn penger til nye utbyggingsprosjekter i eierfylkene og håndtere innbetaling av bompenger, i henhold til politiske vedtak.

Hva skal Ferde gjøre?

Ferde skal drifte de nye bomstasjonene i Bergen med virkning fra 6. april 2019.

Ferde skal også behandle kundehenvendelser knyttet til passeringer i bomstasjonene.

Hva innebærer endringen?

Nye bomstasjoner
Den 6. april 2019 fra kl 00:00 settes 15 nye bomstasjoner i Bergen i drift.

De nye bomstasjonene har ikke høyere takster i rushtidsperiodene.  I alle bomstasjoner skal det betales for passeringer i én retning, mot sentrum.

Det skal fremdeles betales rushtidsavgift i alle de 14 eksisterende bomstasjonene.

Betaling for elbiler
Fra 6. april blir det innført betaling av bompenger for nullutslippskjøretøy i Bergen.

Taksten for nullutslippskjøretøy er kr 10 utenfor rushtid, og kr 20 i rushtiden.
Elbiler som passerer med gyldig avtale og brikke betaler kr 8 utenfor rushtid og kr 16 i rushtiden.

Hydrogenbiler med gyldig avtale og brikke får fortsatt fritak for bompenger.

Hva blir de nye bompengetakstene?

Bomringen i Bergen

Uten avtale

Med avtale - 20% rabatt

Utenfor rushtid

I rushtiden

06:30-09:00

14:30-16:30

Utenfor rushtid

I rushtiden

06:30-09:00

14:30-16:30

Personbil (Takstgr 1)

Bensin/ladbar hybrid

25,00

51,00

20,00

40,80

Diesel

30,00

56,00

24,00

44,80

Elbil

10,00

20,00

8,00

16,00

Hydrogenbil

10,00

20,00

0,00

0,00

Tunge kjøretøy (Takstgr 2)

Euro V og eldre

70,00

123,00

70,00

123,00

Euro VI/ladbar hybrid

37,00

75,00

37,00

75,00

Nullutslipp (elbil og hydrogenbil)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Fordelene med 20 prosent rabatt, timesregel og månedstak, forutsetter gyldig avtale med bombrikke.

Se kunngjøring her

Hva er miljødifferensiering?

Miljødifferensierte takster betyr at de som forurenser mest også skal betale mest i bomringen.

Takstene som Statens vegvesen har fastsatt skiller mellom elbil, bensin/hybrid og diesel  (Takstgruppe 1).

For tyngre kjøretøy (Takstgruppe 2) skilles det på om kjøretøyet er sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Kjøretøyet kan sjekkes i tjenesten Kjøretøyopplysninger på Statens vegvesen sine nettsider.

Hvem har rett på fritak for bompenger?

Kjøretøy med rett til fritak kan passere gjennom bomstasjonene gratis.

Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak eller redusert takst. Fritak må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:
 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Forflytningshemmede* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)
Spesielle merknader:
 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
 • Nullutslippskjøretøy (Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet, og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet) har ikke lenger fritak i alle bompengeanlegg, og vil i stadig flere anlegg betale for passering.*

Hva er tidsdifferensierte takster?

Tidsdifferensierte bompenger betyr at det er høyere takster i rushtiden enn resten av døgnet.

 • Høy takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30.
 • Lav takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager.

Hovedmålet med tidsdifferensieringen er å redusere biltrafikken i perioder med tettest trafikk og de største køproblemene.

En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp og dermed bedre luftkvaliteten.

Hva er fordelen med avtale?

 • 20% rabatt pr passering, også i rushtiden.  (Gjelder kun Takstgruppe 1)
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak.
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir belastet avtalen, dersom du har brikke.
 • Via Min Side kan du få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

Alle med gyldig avtale og brikke fra et annet anlegg får automatisk full rabatt og fordeler ved passering.

Hvordan betaler jeg?

Med AutoPASS brikke fra Ferde - Bomringen i Bergen

En AutoPASS avtale gir deg automatisk 20% rabatt (Takstgruppe 1), timesregel og månedstak ved passering.

Du kan betale med eFaktura, AvtaleGiro, faktura via e-post eller i posten.

Uten AutoPASS-brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale, betaler du full pris og får ikke fordeler som timesregel eller månedstak.

Du vil vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.

Fakturaen blir sendt i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det ilegges ikke fakturagebyr.

Med AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap

Har du en brikke fra et annet selskap, kan du benytte denne ved passering. Passeringene blir da belastet din hovedavtale. Du får automatisk full rabatt samt andre fordeler.

Hva er timesregelen i Bomringen i Bergen?

Med AutoPASS-avtale betaler du kun for én passering i bomringen i Bergen dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

I rushtiden mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høy takst ved passering. (Tidsdifferensierte takster)

For å unngå høy takst, må du passere alle bomstasjonene før tidspunktene for høy takst starter.

Hva er månedstaket i Bomringen i Bergen?

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen betaler for maks 60 passeringer per kalendermåned per kjøretøy som er tilknyttet avtalen. Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomringen, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Hvor er bomstasjonene i Bergen plassert?

Du kan se alle bomstasjonene her: kart

Eksisterende bomstasjoner:

 • Fjøsangerveien
 • Nattlandsveien
 • Storetveitveien
 • Dolviken
 • Fyllingsdalen
 • Gravdal
 • Straume bro
 • Sandviken
 • Nygårdsbroen
 • Florida
 • Gyldenpris
 • Kalfaret
 • Michael Krohnsgate (Innkreving i retning mot Danmarksplass)
 • Damsgårdsveien (Innkreving i retning mot Danmarksplass)

Nye bomstasjoner (fra 06.04.19) 

 • Fv 243 Tellevikvegen, retning sørover
 • E16 Arnavegen, på veg inn mot rundkjøringen i Vågsbotn retning nord
 • Fv 267 Åsamyrane, ved Plantasjen, retning vest
 • E 39 Åsaneveien, motorveien like før IKEA, retning vest
 • Fv 555 Bergen sentrum, på Strandkaien, retning Nordnes
 • Fv 585 Bergen sentrum, Småstrandgaten, retning Torget
 • Rv 555 Sotraveien, like før tunnelinnslaget på motorveien etter avkjørselen til Loddefjord, retning øst
 • Fv 558 Lyderhornsveien, like etter rundkjøringen ved Vestkanten, retning Tennebekk
 • Fv 556 Straumeveien, like før rundkjøringen ved Krambua før Fjøsangerveien, retning nord
 • Fv 580 Hardangervegen ved Grimevatnet, retning mot Midtun
 • Rv 580 Fritz C. Riebers vei. På motorveien før Troldhaugtunnelen retning nord
 • Fv 179 Steinsvikvegen, like ovenfor Steinsvika, retning mot Rå
 • Fv 582 Fanavegen, etter avkjørsel fra motorveien mot Skjold retning nord
 • Rv 580 Flyplassvegen, like ved Skeievatnet, retning øst
 • Fv 172 Skagevegen, like før Møsåsen, retning mot Skeie