Hopp til innholdet
Aktuelt

T-forbindelsen

Opphør av bompengeinnkreving for T-forbindelsen den 1. juli 2021

Torsdag 1. juli kl 00:00 stopper innkreving av bompenger for T-forbindelsen.

T-forbindelsen er et veiprosjekt for å knytte Haugesund-regionen bedre sammen.
T-forbindelsen startet innkrevingen den 15. september 2013.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 bevilget Stortinget 190 millioner kroner til avvikling av bompengeinnkrevingen for T-forbindelsen. Forventet nedbetalingsår uten tilskudd var 2026.

Les mer;