Har du mottatt ny brikke?

Det pågår utsendelse av nye AutoPASS-brikker til alle kunder på Haugalandspakken, Bomringen i Kristiansand og Bymiljøpakken på Nord Jæren.

Info om ny AutoPASS-brikke og nytt kundenummer

Alle bompengeprosjektene i fylkene Agder, Rogaland og Vestland er nå samlet i bompengeselskapet Ferde. Vi samler derfor alle AutoPASS-kundene i selskapet i ett og samme kunderegister.

Nytt kundenummer

Eksisterende AutoPASS-avtaler hos Ferde – Haugalandspakken, Ferde – Bomringen i Kristiansand og Ferde – Bymiljøpakken på Nord Jæren har blitt flyttet over til nytt kundenummer i Ferde – Bomringen Bergen. Dette vil si at din avtale for Ferde – Haugalandspakken, Bomringen i Kristiansand eller Bymiljøpakken på Nord Jæren er avsluttet, og fortsetter sin gyldighet fra samme tidspunkt i din nye avtale i Ferde – Bomringen i Bergen.

Ny AutoPASS-brikke

På grunn av overføring til nytt kundenummer, vil du motta ny AutoPASS-brikke i posten. Det kan gå noe tid før du mottar den nye brikken, men AutoPASS-avtalen vil likevel være gyldig. Ny brikke må, straks den er mottatt, monteres i frontruten på bilen. Den gamle brikken må fjernes fra bilen og kastes som el-avfall. Den vil ikke lenger kunne brukes.

AutoPASS Min side

For å finne din AutoPASS-avtale med Ferde – Bomringen i Bergen vennligst gå til https://minside.autopass.no/ og logg inn med BankID. Velg «jeg har allerede avtale / finn avtale» – skriv inn e-postadressen og følg linken du får tilsendt på e-post.
Det nye kundenummeret vil nå ligge under «Velg avtale» oppe i venstre hjørnet på siden. Du vil nå være tilknyttet alle avtaler der din e-post er registert.

Det vil dessverre ikke lenger være mulig å finne informasjon som gjelder de gamle kundenumrene på AutoPASS Min side. Ved behov for slik informasjon, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.

Manglende passeringer på Min Side?

Passeringer foretatt frem til ny brikke er tatt i bruk vil bli belastet avtalen noe forsinket, og det kan ta inntil 2 uker før passeringene vises på MinSide.

AutoPASS for ferje

Det nye brikkenummeret vil automatisk bli oppdatert på avtaler med «AutoPASS for ferje» så snart brikken tas i bruk. Kontroller at opplysningene stemmer under «Kjøretøy» på Min side for AutoPASS-ferje.

Nytt bankkontonummer

Fakturaer fra Ferde – Bomringen Bergen vil ha et annet kontonummer enn det du har benyttet tidligere.

Sjekk derfor alltid at du benytter det bankkontonummeret som står på fakturaen ved betaling, slik at betalingen kommer på riktig bankkonto. Benyttes feil bankkontonummer, vil betalingen bli avvist og komme i retur.

Faktura for gammel avtale

Det ble sendt ut faktura for de tidligere avtalene i Haugalandspakken, Bomringen i Kristiansand og Bymiljøpakken Nord Jæren. Informasjon om brikkedepositumet som fremkommer i denne, gjelder overføring av depositum fra den avsluttede avtalen, over til den nye avtalen i Bomringen Bergen – Ferde AS. Brikkedepositumet skal ikke betales på nytt, og informasjonen på faktura er kun til din orientering.

Faktura for avsluttet og ny AutoPASS-avtale

I etterkant av overføringen, vil du motta en oppgjørsfaktura på den avsluttede avtalen. Vær oppmerksom på at faktura på den nye avtalen hos Ferde – Bomringen Bergen, kan bli sendt ut i samme tidsrom, men denne vil inneholde nye passeringer.

E-faktura og Avtalegiro

Gjeldende avtaler om e-faktura og avtalegiro, vil automatisk bli overført til det nye kundenummeret i Ferde – Bomringen Bergen.