Veiledning for AutoPASS Min side

Her finner du en veiledning til den nye AutoPASS Min side. Vi anbefaler at du ser gjennom denne før du logger deg inn på siden. Du kan også gå tilbake til denne om du har behov underveis.

Hvis du er ute etter et spesifikt tema kan du gå direkte via knappen Innhold.

1. Innlogging

Hvordan logger jeg inn på Min Side?

For å ta i bruk min side må du ha en e-postadresse.

Norske privat- og bedriftskunder, samt kunder med D-nummer, velger «Logg inn».

De som ikke har elektronisk ID må ta i bruk «Jeg har ikke ID-porten bruker».

Språket kan endres nederst på nettsiden.

Etter du velger «Logg inn» vil følgende side komme opp.

Når man benytter elektronisk ID til innlogging, er det mulig å benytte seg av flere forskjellige ID-typer.  F.eks. MINID, BANKID, BANKID PÅ MOBIL, m.fl.

Om du er ansatt i en bedrift og ønsker å administrere bedriftens AutoPASS-avtale logger du deg inn med din egen elektroniske ID.  Etter du har logget inn vil du ha mulighet til å velge mellom bedriftsprofilen eller din personlige profil.

Dersom bedriften ikke kommer opp i listen, er du ikke registrert med avgiverrettigheter i Altinn.

Les mer om hvordan ditt firma kan legge til roller og rettigheter i Altinn.

Jeg får ikke logget inn med Elektronisk ID

Om du har problemer med innlogging kan du benytte deg av «Hjelp til innlogging» nederst på siden.  Hvis siden «hjelp til innlogging» ikke løser problemet må man ta kontakt med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

 

2. Registrering

Har du ikke elektronisk ID må du først registrere en bruker. Du vil få tilsendt en e-post til den e-posten du registrerer inn med en lenke som må bekreftes. Etter lenken er bekreftet må du logge inn på nytt.

Etter innlogging må du fylle inn informasjon som eventuelt mangler. Om det ligger allerede eksisterende avtaler på e-postadressen du registrerte deg med vil disse komme opp etter du trykker på lagre.

Ved senere innlogginger må du bruke tofaktor pålogging så fremt du ikke anskaffer deg elektronisk ID og bruker dette istedenfor.

3. Min side

Etter innlogging vises denne siden. Om du er tildelt avgiverrettigheter for en eller flere bedrifter, vil disse listes opp på siden.

Velg «gå videre» på den avtalen du ønsker å administrere.

Opprettelse av kundeforhold eller knytting av allerede eksisterende kundeforhold

Første gang du logger inn vil du få spørsmål om du allerede har et kundeforhold med et bompengeselskap.

Har du en AutoPASS-avtale allerede, velger du «Ja, jeg har allerede en avtale».

Er dette en førstegangsregistrering av avtale, velger du «Nei, jeg vil opprette en ny avtale».

4. Opprett avtale

Valgte du å opprette nytt kundeforhold, skal manglende informasjon fylles ut. Etter at skjema er lagret vil du få mulighet til å bestille AutoPASS-brikke.

Når du skal legge til kjøretøyet ditt må du først velge landskode, deretter legge inn registreringsnummeret. Etter registreringsnummer er registrert vil informasjon om kjøretøyet vises. For å få tilsendt brikke må man også akseptere avtalebetingelsene.

5. Finn avtale

Om du valgte «Ja, jeg har allerede en avtale» og avtalen din ikke kommer opp på Min Side kan du søke opp tidligere avtaler med enten din e-postadresse eller ditt tidligere kundenummer og passord.

NB! Vær obs på at du får en feilmelding på epostadressen frem til du har tastet inn fullstendig epostadresse. Dette gjelder også ved autofill av epostadresse.

Du vil få en e-post sendt til den e-postadressen du legger inn som må bekreftes.

Etter e-posten blir bekreftet og om det blir funnet avtaler registrert på e-posten du legger inn vil disse bli knyttet opp til din bruker. Etter avtalene blir knyttet vil du ha tilgang til disse avtalene, samt ha mulighet til å gjøre endringer. Om du får opp «Feil Kontotype» indikerer dette at e-postadressen du har lagt inn også står registrert på en firmaavtale. Du kan ikke knytte en firmaavtale med en privat avtale. Om du ønsker å gjøre endringer på en firmaavtale må du bytte avgiver samt ha avgiverrettigheter i Altinn.

6. Menyen

Når du har knyttet avtale vil du ha mulighet til å gjøre flere endringer og hente ut informasjon.

På venstre side kan du navigere deg fram til de forskjellige valgene:

 • Saldo
 • Brikker
 • Faktura
 • Passeringer
 • Kundeservice

7. Saldo

Under saldo har du mulighet til å se hva slags avtale du har og med hvilket bomselskap. I tillegg kan du se registreringsnummeret på kjøretøyet samt vise detaljer på avtalen. Har du flere avtaler som du ønsker å knytte til din bruker kan du velge «Finn Avtale». «Bli Kunde» lar deg opprette en ny avtale. «Rediger profil» lar deg redigere profilen din.

Under avtaledetaljer har du mulighet til å se detaljer om det registrerte kjøretøyet. Du kan også legge inn en valgfri fakturareferanse om du ønsker dette. Om du krysser av på «Huk av her dersom du ønsker detaljert faktura» vil du sammen med fremtidige fakturaer få en detaljert utskrift som viser dato, klokkeslett og bomstasjon det er passert hos.

Redigering av profilen din lar deg endre e-post, telefonnummer og adresse. Du har ikke mulighet til å endre navn eller fødselsdato, har du f.eks. endret navn må du ta kontakt med ditt bomselskap.

8. Brikker

Fanen brikker & kjøretøy gir deg flere valg. Du vil kunne se de forskjellige brikkene og kjøretøyene som er registrert på avtalen, samt ha mulighet til å inngå tilleggsavtaler. Tilleggsavtale er en avtale man inngår i tillegg til sitt bomselskap. Med en tilleggsavtale vil du få egen faktura fra det selskapet du tegner tilleggsavtale med. I de flest tilfeller er det ikke nødvendig å tegne tilleggsavtale, men ved visse bomselskap må man ha tilleggsavtale for å få høyere rabatt. Du kan også ta ut en liste over alle kjøretøyene registrert på avtalen ved å trykke på «Eksporter til fil». Under «Brikker & kjøretøy» har du også mulighet til å legge til et kjøretøy til, flytte brikken over til en annen bil og fjern et kjøretøy fra avtalen.

Velger du «Legg til Kjøretøy» har du mulighet til å registrere inn et nytt kjøretøy. Du må først velge landskode for kjøretøyet deretter legge inn registreringsnummer. Informasjon om kjøretøyet vil så komme opp. Neste steg er å velge om kjøretøyet skal ha egen faktura og avtale eller om den skal faktureres via din eksisterende avtale. Har du flere avtaler kan du velge hvilke av disse den nye brikken skal legges inn hos. Før du kan lagre må du godta de «Generelle og spesielle avtalebetingelsene».

Har du f.eks. kjøpt nytt kjøretøy og ønsker å bruke en allerede eksisterende brikke kan du gå inn på «Flytt brikke til annet kjøretøy». Først må du velge hvilken brikke du ønsker å flytte, deretter legger du inn registreringsnummeret på kjøretøyet du vil flytte brikken til. Informasjon om kjøretøyet vil komme opp, du har da mulighet til å sjekke at kjøretøydata stemmer overens med ditt registreringsnummer. Et kjøretøybytte kan tilbakedateres maks tre dager.

Har du kvittet deg med et kjøretøy og brikken ikke skal flyttes til et nytt kjøretøy med en gang kan du velge «Fjern Kjøretøy». Etter du har valgt kjøretøyet som skal fjernes har du to valg, du kan enten velge «Gjør opp brikken» da vil du få tilbake depositumet, velger du «Gjenbruk brikken» settes den på vent og kan registreres inn på et annet kjøretøy ved en senere anledning.

9. Faktura

Under fanen «Fakturaer» kan du se dine forskjellige fakturaer. Om du kun vil få opp fakturaer i en viss periode kan du endre dato øverst. Ved å trykke på en av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp). Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se de forskjellige passeringene som er registrert på fakturaen. Går du på «Vis faktura» vil du få opp en kopi av fakturaen i PDF format. Er en faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er den ikke betalt vil det stå «Faktura sendt», men om fakturaen har blitt purret vil status endre seg til «Faktura stoppet. Ny purring er laget».  Det vil ikke være mulig å trykke på «Gå til passeringer» på en purring, men den opprinnelige fakturaen vil fortsatt være tilgjengelig i oversikten hvor det vil være mulig å se passeringer.

Om du valgte «Gå til passeringer» vil du få en oversikt over de passeringene som er registrert på fakturaen. Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bomselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.

10. Passeringer

Om du kun ønsker passeringer i en spesifikk tidsperiode kan du velge dette under fanen passeringer. Passeringer kan kun hentes ut per måned, ønsker du å hente ut passeringer for en lengre tidsperiode må du gjøre dette i flere omganger eller eventuelt ta kontakt med ditt bomselskap.

Lyssignaler Min Side:

Foran hver passering vil du finne et ikon/lyssignal som viser status for passeringen. 
Du kan se om passeringen er registrert via brikken (Grønt pluss), eller om brikken ikke er lest ved passering. (Gult kamera - passering fotografert)

Grønt lyssignal:
 • Du har en gyldig AutoPASS-avtale, brikken er avlest og avtalen din blir belastet.
Gult kamera:
 • Du har opprettet avtale og venter på AutoPASS-brikken.
 • Brikken er ikke montert korrekt.
 • Frontruten kan ha UV-filter/varmetråder eller regnsensor. For at radiosignalene fra brikken skal leses, kan du flytte brikken til "prikkete/skravert" felt.
 • Brikken kan ha lavt batteri. Kontakt kundeservice for å undersøke.
 • Du har en eller flere utestående purringer/inkassokrav. Avtalen er midlertidig sperret og vil gjenåpnes automatisk ved registrert innbetaling.
 • Det kan oppstå sporadisk feil med brikkeavlesing/lyssignal på en bomstasjon. Bompengeselskapet vil bli varslet og feilen utbedres snarlig.

11. Kundeservice

Under fanen «Kundeservice» har du mulighet til å se på «Ofte stilte spørsmål» hvor du ofte kan finne svar på det du lurer på. Skulle du trenge å komme i kontakt med ditt bomselskap kan du velge ditt bomselskap fra nedtrekksmenyen på venstre side. Du vil få opp telefonnummer, nettside og adresse på det bomselskapet du velger.

Når du velger «Kontakt oss» har du mulighet til å opprette en sak og komme i kontakt med ditt bomselskap. Det er også mulig å legge til vedlegg som kan sende sammen med din sak.

12. Firmaroller i Altinn

Du kan legge til roller og rettigheter i Altinn for firmaet ditt ved å gjøre følgende:

Gå til «Innstillinger» når du er innlogget i Altinn.

Velg «Andre med rettigheter til virksomheten»

Legg til ny person eller virksomhet

Legg inn «Fødselsnr» og «Etternavn» på vedkommende som skal har rettigheter.

Gi rettigheter til «MinSide AutoPASS»

Definer hvilke rettigheter vedkommende skal få til tjenesten

Rettigheter til AutoPASS er gitt > «Ferdig»

Legg til en hvilke rolle vedkommende skal ha:

Tildele rolle: «Samferdsel»

Rolle til Samferdsel er gitt > «Ferdig»