Hopp til innholdet
Om AutoPASS

Registrere fritak

Her finner du alt du trenger å vite om fritak.

Enkelte kjøretøy er fritatt for betaling. Kollektivtransport, utrykningskjøretøy og forflytningshemmede er blant disse.

Fritak for bompenger innebærer at du kan passere gratis i de fleste byområder, forutsatt at du har registrert gyldig AutoPass-avtale og brikke på kjøretøyet.

Har du allerede AutoPass-avtale på kjøretøyet som skal ha fritak, må du sende en henvendelse til Ferde med dokumentasjon samt registreringsnummeret på kjøretøyet det gjelder.

Har du ikke avtale fra før, må du:

Fritaket må dokumenteres med:

  • Løyve for kollektivtransport i rute
  • Vognkort eller dokumentasjon for uniformerte utrykningskjøretøy og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag
  • Kopi av begge sider av parkeringskort samt vedtaksbrev for forflytningshemmede (gjelder bomringer, med gyldig parkeringstillatelse)

Klikk her for å se hvor parkeringskort for forflytningshemmede gir fritak.

Tegn Autopass-avtale med Flyt

Unntak:
! Kjøretøy som i vognkortet er beskrevet som motorsykkel, moped og ATV (registrert som firehjuls motorsykkel) er fritatt for bompenger, og trenger ikke avtale.

! Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.
Dette forutsetter gyldig AutoPASS avtale og brikke, ellers betaler man ordinær takst.

! Traktor er ikke fritatt for bompenger. ATV registrert som traktor har heller ikke fritak for bompenger