Hopp til innholdet

Etikk i Ferde

Ferdes arbeid med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester gjennom å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten jobber for å hindre negative konsekvenser innen sosial bærekraft.

Helhetlig bærekraft handler hos Ferde om hvordan vi jobber for å ivareta miljømessige og sosiale forhold, og hvordan vi samhandler med omgivelsene og samfunnet. Arbeidet med helhetlig bærekraft er forankret i styret, og er en kontinuerlig forbedringsprosess.

Ferdes forpliktelse og forankring er nedfelt i vår Code of conduct og vår Etikkpolicy.

Ferde plikter å svare på forespørsler fra allmennheten rundt vårt arbeid med Åpenhetsloven. Dersom du har spørsmål knyttet til dette, kan du benytte vår epostadresse aapenhetsloven@ferde.no

Ferdes dokumenter for etiske retningslinjer