Halsnøysambandet

Fakta om prosjektet

Halsnøysambandet omfattar ein undersjøisk tunnel (4,1 km) og ny veg (2,2 km) mellom Sunde på fastlandet og Tofte på Halsnøy. Bomstasjonen er plassert på Fv544 Halsnøy, med innkrevjing heile døgnet alle dagar, begge vegar.

Bomstasjonen på Halsnøy er automatisk, det vil seie at du ikkje skal stoppe ved passering. Har du ein AutoPASS-avtale med brikke blir denne belasta.

Kart viser E6 Helgeland med de nye veiene markert.