Eksportvegen

Fakta om prosjektet

E136 blir kalt Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal. Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen bidrar til raskere og tryggere kommunikasjon internt i Rauma og Vestnes kommuner og på hovedvegnettet (E136) mellom Østlandet og Sunnmøre/deler av Romsdal. Prosjektet er ferdigstilt.

Eksportvegen AS er et kommunalt eid aksjeselskap med formål å bygge og drifte tunnel- og brosamband og alt som hører til dette, mellom Måndalen i Rauma kommune og Kjelbotn i Vestnes kommune. 

Les mer om trafikktall og annet på www.historie.eksportvegen.no

Les mer om prosjektet på Statens vegvesen sine sider

Image Kart viser Eksportvegen med Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen.