Rv.19 Horten

Fakta om prosjektet

Rv. 19 Horten er en veistrekning fra Kirkebakken til Re grense i Horten kommune i Vestfold.

Prosjektet har som formål å bedre trafikkflyten og trafikksikkerheten på strekningen mellom E18 og Horten.

Prosjektet fullfinansieres ved bompenger.

Horten Bompengeselskap rv19 AS har som formål å fullfinansiere planlegging og utbygging av ny rv306 fra Kirkebakken til ny E18, samt etablere og administrere bompengeinnkrevingen.

Oppjør innkreving

Den 19. desember 2018 avsluttes innkrevingen av bompenger på Rv.19 Horten. Les mer.