Opprett avtale

Ønsker du AutoPASS avtale og brikke?

Du må nå velge hvilket bomprosjekt du vil tegne avtale for. Ved å klikke på linken for ditt prosjekt under vil du komme inn på systemsidene.

Når du har tegnet en avtale vil du få tilsendt brikke. Denne kan brukes for alle bomprosjekter, men for å få rabatt må du tegne avtale med det aktuelle prosjektet i tillegg.

Bompengeselskap
Opprett avtale
Askøy Bompengeselskap AS

Opprett avtale for Askøypakken

Forutsetter brikke fra tidligere.

Bergen Bompengeselskap ASOpprett avtale med Bomringen i Bergen
Eksportvegen AS

Opprett tilleggsavtale for Eksportvegen

Forutsetter brikke fra tidligere.

Fastlandssamband Halsnøy ASOpprett avtale for Halsnøysambandet.
Finnfast ASOpprett avtale for Finnfast
Førdepakken Bomselskap ASFørdepakken har ikke egne avtaler. Vi anbefaler deg å tegne med Bomringen i Bergen:
Opprett avtale for Bomringen i Bergen
Da får du automatisk full rabatt i Førdepakken.
Gjesdal Bompengeselskap ASOpprett avtale for Gjesdal
Forutsetter brikke fra tidligere.
Haugaland Bompengeselskap ASOpprett avtale for T-forbindelsen
Haugalandspakken ASOpprett avtale for Haugalandspakken
Horten Bompengeselskap rv19 ASOpprett avtale for rv.19 Horten
Hålogalandsbrua ASOpprett avtale for Hålogalandsbrua
Jondalstunnelen ASOpprett avtale for Jondalstunnelen
Kvam Bompengeselskap ASOpprett avtale for Kvammapakken
Nord Jæren Bompengeselskap Opprett avtale for Nord Jæren
Nordland Bompengeselskap ASE6 Helgeland har ikke egne avtaler. Vi anbefaler deg å tegne med:  http://www.veipakkehelgeland.no/
Da får du automatisk full rabatt på E6 Helgeland.
Voss og Omland Bompengeselskap ASOpprett avtale for Vossapakko
Åkrafjorden / Hordaland FylkeskommuneOpprett avtale med Åkrafjorden/Stordalstunnelen