Spørsmål og svar

Vi ønsker å hjelpe deg med å finne svar på det du lurer på, og i våre ”spørsmål og svar” finner du de oftest stilte spørsmålene.

Du får frem spørsmålene i den kategorien du velger, eller du kan forsøke å søke etter stikkord øverst i høyre hjørne på siden.

Hvis du har valgt et bompengeprosjekt i menyen ovenfor vil du finne spørsmål spesielt tilpasset dette prosjektet.

Spørsmål og svar

10 på topp

Obs! Fra 6. april vil lyssignalene i alle bompengeanlegg i landet slukkes. Les mer her. 

Lurer du på om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide og sjekke avtalestatus.


Dersom brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

 • Bilen du kjører har en frontrute som hindrer at brikkesignalene blir lest.  (For korrekt plassering av brikken, vennligst kontakt din bilforhandler.)
 • Brikken din har lavt batteri
 • En midlertidig feil ved bomstasjon
 • Negativ saldo på din forskuddsavtale

 

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å tegne avtale her.
(Du vil bli sendt videre til AutoPASS MinSide, hvor du kan benytte elektronisk innlogging med bankID.)

Se gjerne også den utfyllende Veiledningen

Om AutoPASS-avtalen:

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale, selv om du ikke har mottatt brikken enda.  Det tar normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke kan du passere i andre AutoPASS-anlegg og få rabatt ved passering.  Passeringene blir belastet avtalen din.

Du kan velge mellom å si opp din avtale og brikke, eller å sette avtalen på vent for å gjenbruke brikken senere.

 • Oppsigelse må sendes skriftlig, via vårt kontaktskjema, eller ved å logge på AutoPASS Min Side og si opp avtalen der.  Brikken kastes som elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall.
 • Dersom du velger å gjenbruke brikken, så kan du sette avtalen på hold på AutoPASS Min Side

For mer informasjon om nye Min side finner du veiledning her.

Den 27.02.18 ble det lansert en ny selvbetjeningsløsning hvor du logger på med elektronisk ID.

Ved førstegangs innlogging blir du definert som ny kunde. Du må altså logge din konto, deretter tilknytte din avtale.

Det er lurt å ha vår veiledning  tilgjengelig når du logger på Min Side

Logg deg inn på Min Side.
Gå inn på eksisterende avtale og trykk på boksen ”Legg til kjøretøy” Skriv inn informasjon om kjøretøyet og trykk lagre. Brikke vil bli tilsent i posten innen 10 dager.

Betaling med AutoPASS

Automatisk rabatt med AutoPASS
AutoPASS-kunder med gyldig AutoPASS-brikke, men uten egen AutoPASS-ferjekonto, får automatisk 10% rabatt på de fergesambandene som er inkludert i den ordningen som tilbyr betaling med AutoPASS-brikke.

Mer rabatt med egen AutoPASS-ferje avtale
Dersom du ønsker 40-50% rabatt, kan du tegne egen AutoPASS ferje avtale på www.autopassferje.no
Dersom du har brikke fra Ferde, så kan du benytte denne når du tegner avtale for AutoPASS for ferje. Dersom du ikke har brikke fra tidligere, må du tegne avtale hos Ferde (eller annet bompengeselskap) før du kan tegne avtale med AutoPASS for ferje.

Hva er «AutoPASS for ferje»?
Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje» har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort på ferje.
«AutoPASS for ferje» er en nasjonal konto (med forskuddsbetaling) som er knyttet til både AutoPASS-ferjekort og AutoPASS-brikke.
Det er opp til hvert enkelt fylke å bestemme hva for betalingsløsning de ønsker for ferjene. For Vestland Sør (Hordaland) er det politisk besluttet å begynne AutoPASS-brikkebetaling. AutoPASS-ferjekort kan fremdeles benyttes på samband utenfor Vestland sør, som benytter dette som betalingsløsning.

Oversikt
Du finner en oversikt over alle ferjesamband og ferjeoperatør som benytter AutoPASS brikke eller AutoPASS ferjekort på https://www.autopassferje.no/ferjesamband

Oversikt over beløp og passeringer?

Bilag for din overfart kan du finne på følgende steder:

 • Dersom du har avtale med AutoPASS ferje med 40-50% rabatt så finner du beløp og passeringer på www.autopassferje.no
 • Dersom du har AutoPASS brikke og 10% rabatt (ingen ferje-avtale) så finner du beløp og passeringer på https://minside.autopass.no 
Mer informasjon? Her kan du henvende deg:

Logg inn på Min Side. 
Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket brikke/kjøretøy det gjelder.

Skal brikken gjøres opp og depositum utbetales, eller skal den gjenbrukes?

 • Ved å velge «Gjør opp brikken» kan du legge inn kontonummer for refusjon av brikkedepositum og eventuell restsaldo.
 • Ved å velge «Gjenbruk brikken», kan du velge å benytte brikken i annet kjøretøy på et senere tidspunkt. Du må gi beskjed når du ønsker å flytte brikken over i et annet kjøretøy.

Husk å fjerne brikken fra bilen.

OBS! Er det tilleggsavtaler knyttet til brikken/bilen, vil disse også avsluttes.

 

Ønsker du å få refundert ditt brikkedepositum kan du sende brikken i retur til vår adresse.
For å unngå at en aktiv brikke leses under transport kan brikken pakkes inn i aluminiumsfolie ved sending.

Når vi mottar din brikke, vil din avtale bli avsluttet og depositumet blir refundert. Har du negativ saldo på din avtale vil dette trekkes av brikkedepositumet.

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Når du har logget inn:
Under fanen «Fakturaer» kan du se dine forskjellige fakturaer. Om du kun vil få opp fakturaer i en viss periode kan du endre dato øverst. Ved å trykke på en av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp).

Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se de forskjellige passeringene som er registrert på fakturaen. (bilde 2)

Går du på «Vis faktura» vil du få opp en kopi av fakturaen i PDF format. Er en faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er den ikke betalt vil det stå «Faktura sendt», men om fakturaen har blitt purret vil status endre seg til «Faktura stoppet. Ny purring er laget».
Det vil ikke være mulig å trykke på «Gå til passeringer» på en purring, men den opprinnelige fakturaen vil fortsatt være tilgjengelig i oversikten hvor det vil være mulig å se passeringer.

Om du valgte «Gå til passeringer» vil du få en oversikt over de passeringene som er registrert på fakturaen. Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bomselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak eller redusert takst. Fritak må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Forflytningshemmede* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.
 • Nullutslippskjøretøy (Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet) har ikke lenger fritak i alle bompengeanlegg, og vil i stadig flere anlegg betale for passering.*
  Bompengeanlegg som har innført betaling for nullutslippskjøretøy finner du HER.

 

Informasjon om skifte av bil er hentet fra https://www.autopass.no/eierskifte

For selger

Når du selger et kjøretøy som har AutoPASS-avtale, må du huske å si opp avtalen din og fjerne bombrikken fra bilen. Hvis ikke vil du bli belastet for bompasseringer utført av den nye eieren frem til oppsigelsen er registrert. Det følger av AutoPASS avtalebetingelser. Du må aldri gi fra deg kjøretøyet før elektronisk salgsmelding er gjennomført av deg og den som kjøper bilen din. Se mer om godkjenning av salgsmelding på vegvesen.no

For kjøper

Når du kjøper et kjøretøy, bør du forsikre deg om at selger har sagt opp AutoPASS-avtalen sin før du overtar kjøretøyet. Hvis ikke det er gjort kan selger se tid og sted for bompasseringer frem til oppsigelsen er registrert. Det kan bli vanskelig for deg å opprette ny AutoPASS-avtale hos samme brikkeutsteder, som selger har avtale med, før selger har sagt opp sin avtale. Det er i selgers interesse å si opp avtalen slik at vedkommende ikke belastes for bompasseringer etter salget.

Ansvar for bompenger på salgsdatoen

Eierskifte endres i Kjøretøyregisteret når alle parter har signert salgsmelding. Eier endres fra dato til dato, ikke klokkeslett. Datoen hvor salgsmelding blir godkjent av alle parter er vedtaksdato. Det betyr at hvis overtakelsen og partenes signering av elektronisk salgsmelding skjer kl 17:00, vil kjøper bli ansvarlig for å betale alle bompasseringene denne dato (for kjøretøy som ikke omfattes av Autopass-avtale) da dette er vedtaksdato. Selger vil bli ansvarlig for å betale alle bompasseringene på denne datoen for overtakelse/salgsmelding hvis vedkommende ikke har sagt opp sin Autopass-avtale for kjøretøyet. Les mer om vedtaksdato på Trafikkforsikringsforeningens nettside.

Avtal spesielt om bombetaling kjøpsdato

Hvis selger og kjøper vil at den part som passerer bomstasjon på salgsdato skal betale, bør det avtales spesielt i kjøpekontrakten. Hvis det ikke er avtalt, kan det bli vanskelig for den parten som får faktura for bompasseringene på salgsdato å få den andre parten til å refundere utlegget. Hvor mye bompenger som kan bli belastet kjøper for kjøretøy som ikke har AutoPASS-avtale ved overtakelsen, eller selger som har AutoPASS-avtale ved overtakelsen, avhenger av hvor mange bompasseringer den andre part har gjort på overtakelsesdatoen.

AutoPASS

Det er Vegdirektoratet som bestemmer hvilke skilt som skal anvendes, jfr. Skiltforskriften § 35.

Vegdirektoratet har besluttet at på de enkle bomringene skal bare bomstasjoner på hovedvegene inn til byen utstyres med takstskilt, mens bomstasjonene i byer med mer komplisert takstsystem og plassering av bomstasjoner (som Oslo, Bergen, Nord Jæren og Trondheim) skal være helt uten takstskilt.

Alle bomstasjoner som ikke får takstskilt skal ha et enkelt skilt med bomstasjonssymbolet 792.30 «Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse». Dette enkle skiltet (se nedenfor) er et minimum for å informere trafikantene om at det betales bompenger og at kjøretøyenes kjennemerke blir videofotografert.

Skiltingen i bomstasjonene i Bergen og Nord Jæren følger dermed den nye malen for skilting av automatiske bomstasjoner som er utformet av Vegdirektoratet.
Se dokumentet Ny mal for skilting i bomstasjoner – PDF

 

EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien, Flakk-Rørvik og Bastø Fosen.

Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com 

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å tegne avtale her.
(Du vil bli sendt videre til AutoPASS MinSide, hvor du kan benytte elektronisk innlogging med bankID.)

Se gjerne også den utfyllende Veiledningen

Om AutoPASS-avtalen:

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale, selv om du ikke har mottatt brikken enda.  Det tar normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke kan du passere i andre AutoPASS-anlegg og få rabatt ved passering.  Passeringene blir belastet avtalen din.

Betaling med AutoPASS

Automatisk rabatt med AutoPASS
AutoPASS-kunder med gyldig AutoPASS-brikke, men uten egen AutoPASS-ferjekonto, får automatisk 10% rabatt på de fergesambandene som er inkludert i den ordningen som tilbyr betaling med AutoPASS-brikke.

Mer rabatt med egen AutoPASS-ferje avtale
Dersom du ønsker 40-50% rabatt, kan du tegne egen AutoPASS ferje avtale på www.autopassferje.no
Dersom du har brikke fra Ferde, så kan du benytte denne når du tegner avtale for AutoPASS for ferje. Dersom du ikke har brikke fra tidligere, må du tegne avtale hos Ferde (eller annet bompengeselskap) før du kan tegne avtale med AutoPASS for ferje.

Hva er «AutoPASS for ferje»?
Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje» har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort på ferje.
«AutoPASS for ferje» er en nasjonal konto (med forskuddsbetaling) som er knyttet til både AutoPASS-ferjekort og AutoPASS-brikke.
Det er opp til hvert enkelt fylke å bestemme hva for betalingsløsning de ønsker for ferjene. For Vestland Sør (Hordaland) er det politisk besluttet å begynne AutoPASS-brikkebetaling. AutoPASS-ferjekort kan fremdeles benyttes på samband utenfor Vestland sør, som benytter dette som betalingsløsning.

Oversikt
Du finner en oversikt over alle ferjesamband og ferjeoperatør som benytter AutoPASS brikke eller AutoPASS ferjekort på https://www.autopassferje.no/ferjesamband

Oversikt over beløp og passeringer?

Bilag for din overfart kan du finne på følgende steder:

 • Dersom du har avtale med AutoPASS ferje med 40-50% rabatt så finner du beløp og passeringer på www.autopassferje.no
 • Dersom du har AutoPASS brikke og 10% rabatt (ingen ferje-avtale) så finner du beløp og passeringer på https://minside.autopass.no 
Mer informasjon? Her kan du henvende deg:

Turister skal også betale bompenger. De vil få faktura tilsendt kjøretøyets eier, i det landet de kommer i fra.

Les mer om betaling for turister i Norge på http://www.autopass.no/visitors-payment

Fra 01.01.21 er det ikke mulig å betale med AutoPASS-brikken for passeringer på Storebæltbroen.  Se nyhet.

Med gyldig AutoPASS-avtale kan du passere gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Mer informasjon finner du på www.AutoPASS.no og www.EasyGo.com.

Fra 01.01.21 er det ikke mulig å betale med AutoPASS-brikken for passeringer på Storebæltbroen.  Se nyhet.

 

Fra 15.01.19 ble avtalevilkårene oppdatert.

Dette er generelle betingelser og gjelder for alle AutoPASS anlegg.

Dersom du ønsker informasjon om det enkelte anlegg, finner du dette på websidene når du har valgt det aktuelle prosjektet.

AutoPASS vilkår gyldig fra 15.01.19:  AutoPASS betingelser (PDF)

 

Tidligere vilkår med gyldighet fra 01.01.18-14.01.19 finner du her: AutoPASS betingelser

Dersom du har gyldig AutoPASS avtale og brikke får du automatisk 10-20% rabatt når du passerer i andre AutoPASS anlegg.  Det gis også enkelte steder timesregel og månedstak når du passerer med AutoPASS brikke.

For mer informasjon om rabatter og fordeler, ta kontakt med det aktuelle bompengeselskapet hvor du skal passere.

Se oversikt over:

Du betaler ikke noe ekstra for å ha avtale, kun 200 kr i depositum for brikken.

Dersom du tegner en avtale med forskuddsbetaling, må du betale inn forskuddsbeløpet for å få de avtalte rabattene ved passering av bomstasjonene.

Informasjon om skifte av bil er hentet fra https://www.autopass.no/eierskifte

For selger

Når du selger et kjøretøy som har AutoPASS-avtale, må du huske å si opp avtalen din og fjerne bombrikken fra bilen. Hvis ikke vil du bli belastet for bompasseringer utført av den nye eieren frem til oppsigelsen er registrert. Det følger av AutoPASS avtalebetingelser. Du må aldri gi fra deg kjøretøyet før elektronisk salgsmelding er gjennomført av deg og den som kjøper bilen din. Se mer om godkjenning av salgsmelding på vegvesen.no

For kjøper

Når du kjøper et kjøretøy, bør du forsikre deg om at selger har sagt opp AutoPASS-avtalen sin før du overtar kjøretøyet. Hvis ikke det er gjort kan selger se tid og sted for bompasseringer frem til oppsigelsen er registrert. Det kan bli vanskelig for deg å opprette ny AutoPASS-avtale hos samme brikkeutsteder, som selger har avtale med, før selger har sagt opp sin avtale. Det er i selgers interesse å si opp avtalen slik at vedkommende ikke belastes for bompasseringer etter salget.

Ansvar for bompenger på salgsdatoen

Eierskifte endres i Kjøretøyregisteret når alle parter har signert salgsmelding. Eier endres fra dato til dato, ikke klokkeslett. Datoen hvor salgsmelding blir godkjent av alle parter er vedtaksdato. Det betyr at hvis overtakelsen og partenes signering av elektronisk salgsmelding skjer kl 17:00, vil kjøper bli ansvarlig for å betale alle bompasseringene denne dato (for kjøretøy som ikke omfattes av Autopass-avtale) da dette er vedtaksdato. Selger vil bli ansvarlig for å betale alle bompasseringene på denne datoen for overtakelse/salgsmelding hvis vedkommende ikke har sagt opp sin Autopass-avtale for kjøretøyet. Les mer om vedtaksdato på Trafikkforsikringsforeningens nettside.

Avtal spesielt om bombetaling kjøpsdato

Hvis selger og kjøper vil at den part som passerer bomstasjon på salgsdato skal betale, bør det avtales spesielt i kjøpekontrakten. Hvis det ikke er avtalt, kan det bli vanskelig for den parten som får faktura for bompasseringene på salgsdato å få den andre parten til å refundere utlegget. Hvor mye bompenger som kan bli belastet kjøper for kjøretøy som ikke har AutoPASS-avtale ved overtakelsen, eller selger som har AutoPASS-avtale ved overtakelsen, avhenger av hvor mange bompasseringer den andre part har gjort på overtakelsesdatoen.

Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler.

Redusert beta­ling og fritak av bompenger for nullutslippskjøretøy forutsetter bombrikke og gyldig avtale. Uten bombrikke og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.

Det blir i stadig flere bompengeanlegg innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 som tilsvarer til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy er i tråd med føringene fra Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak.

Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy på sør- og vestlandet:

 • 01.01.19 Askøypakken
 • 01.02.19 Bømlopakken
 • 01.04.19 E134 Stordalstunnelen, Halsnøysambandet, Jondalstunnelen
 • 06.04.19 Bomringen i Bergen (fortsatt fritak for Hydrogenkjøretøy med avtale.) Les mer
 • 01.08.19 Kvammapakken, Fv. 45 Gjesdal, Finnfast, Vossapakko, Hardangerbrua
 • 01.09.19 Haugalandspakken, T-forbindelsen, Førdepakken, E18 Tvedestrand-Arendal
 • 01.12.19 Nordhordlandspakken
 • 10.02.20 Bymiljøpakken på Nord-Jæren

 

Anlegg som foreløpig ikke betaler bompenger: (forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke)

 • Bomringen i Kristiansand

 

Månedstak Bømlopakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet belastes et maks antall passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

 • Kjøretøy i takstgruppe 1 får passeringstak på 30 passeringer hver kalendermåned.
 • Kjøretøy i takstgruppe 2 får passeringstak på 40 passeringer hver kalendermåned.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 30/40 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 30/40 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Ferde samler alle sine kunder i et kunderegister, og det er ikke lenger nødvendig/mulig å tegne avtaler for et enkelt bompengeprosjekt. Når du tegner avtale med «Ferde AS – Bomringen i Bergen» kan du passere alle bomanlegg i Norge, også enkelte ferjesamband.

Fordeler med AutoPASS-avtale

 • 20 % rabatt på alle bompasseringer
 • Alle bompasseringer samlet på en faktura
 • Bobil og andre kjøretøy i klasse M1 betales som lett kjøretøy
 • 10 % rabatt på flere ferjer i Norge. Du kan også forhåndsbetale og få opptil 50 % rabatt. Les mer på https://www.autopassferje.no/
 • AutoPASS-brikken kan brukes på broer og ferjer i Sverige og Danmark
 • Fordeler med timesregel og månedstak i de områdene som har det
 • Tilgang til Min Side med full oversikt over avtalen din, alle dine passeringer og fakturaer.

Du betaler kun et depositum på 200,- kr for bombrikken. Det får du tilbake hvis du sier opp avtalen din. Det er ingen års- eller månedsavgift. Du betaler kun for bompasseringene dine.

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger.

Se mer på www.autopass.no

Avtale

Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

For å få fritak, må du inngå AutoPASS avtale og få brikke til bilen.
Og når du registrerer ditt parkeringskort for forflytningshemmede vil du automatisk oppnår fritak i alle anlegg hvor dette gis.

Hvordan går du frem:

 1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak:  Send inn en henvendelse og oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
 2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse , der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.

Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på Min Side, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

NB! Avtale med mulighet for sletting av passeringsinformsjon opphørte 15.08.19. Etter denne dato vil alle passeringer være tilgjengelig på avtalen.

 

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen med gyldighet i to år har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Dette forutsetter at du tegner avtale med fritak og får brikke i bilen.

Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bomringen i Bergen
 • Bymiljøpakken Nord-Jæren
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Nordhordlandspakken (fra 01.12.19)
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

 

Fritak for ett kjøretøy – Fritaksavtale

Dersom du er forflytningshemmet, og har fått innvilget parkeringstillatelse med minimum 2 års gyldighet, kan du sende søknad om fritak for betaling for et kjøretøy til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er kun knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler. Ved bilendring, må dette derfor snarest meldes inn til selskapet.
Ordningen gjelder ikke institusjoner.

Fritak for forflytningshemmet barn

Foreldre med forflytningshemmede barn, hvor barnet har parkeringstillatelse, kan etter søknad til bompengeselskapet få fritak for betaling av bompenger i bomringen for inntil to kjøretøy.

 

I henhold til oppdatert lovverk 27.03.19

EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien, Flakk-Rørvik og Bastø Fosen.

Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com 

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å tegne avtale her.
(Du vil bli sendt videre til AutoPASS MinSide, hvor du kan benytte elektronisk innlogging med bankID.)

Se gjerne også den utfyllende Veiledningen

Om AutoPASS-avtalen:

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale, selv om du ikke har mottatt brikken enda.  Det tar normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke kan du passere i andre AutoPASS-anlegg og få rabatt ved passering.  Passeringene blir belastet avtalen din.

Du kan velge mellom å si opp din avtale og brikke, eller å sette avtalen på vent for å gjenbruke brikken senere.

 • Oppsigelse må sendes skriftlig, via vårt kontaktskjema, eller ved å logge på AutoPASS Min Side og si opp avtalen der.  Brikken kastes som elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall.
 • Dersom du velger å gjenbruke brikken, så kan du sette avtalen på hold på AutoPASS Min Side

For mer informasjon om nye Min side finner du veiledning her.

Den 27.02.18 ble det lansert en ny selvbetjeningsløsning hvor du logger på med elektronisk ID.

Ved førstegangs innlogging blir du definert som ny kunde. Du må altså logge din konto, deretter tilknytte din avtale.

Det er lurt å ha vår veiledning  tilgjengelig når du logger på Min Side

Logg deg inn på Min Side.
Gå inn på eksisterende avtale og trykk på boksen ”Legg til kjøretøy” Skriv inn informasjon om kjøretøyet og trykk lagre. Brikke vil bli tilsent i posten innen 10 dager.

Du kan enkelt hente ut passeringsdetaljer og annen informasjon på avtalen din via Min Side.

 

Passeringsopplysninger kan hentes ut på Min Side.

Om du kun ønsker passeringer i en spesifikk tidsperiode kan du velge dette under fanen passeringer. Passeringer kan kun hentes ut per måned, ønsker du å hente ut passeringer for en lengre tidsperiode må du gjøre dette i flere omganger eller eventuelt ta kontakt med ditt bomselskap.

Se vår Veiledning

Logg inn på Min Side. 
Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket brikke/kjøretøy det gjelder.

Skal brikken gjøres opp og depositum utbetales, eller skal den gjenbrukes?

 • Ved å velge «Gjør opp brikken» kan du legge inn kontonummer for refusjon av brikkedepositum og eventuell restsaldo.
 • Ved å velge «Gjenbruk brikken», kan du velge å benytte brikken i annet kjøretøy på et senere tidspunkt. Du må gi beskjed når du ønsker å flytte brikken over i et annet kjøretøy.

Husk å fjerne brikken fra bilen.

OBS! Er det tilleggsavtaler knyttet til brikken/bilen, vil disse også avsluttes.

 

Ønsker du å få refundert ditt brikkedepositum kan du sende brikken i retur til vår adresse.
For å unngå at en aktiv brikke leses under transport kan brikken pakkes inn i aluminiumsfolie ved sending.

Når vi mottar din brikke, vil din avtale bli avsluttet og depositumet blir refundert. Har du negativ saldo på din avtale vil dette trekkes av brikkedepositumet.

Du kan enkelt endre bil via Min Side:

> Logg deg inn på Min Side.
> Klikk på den lyseblå boksen «Endre kjøretøy».
> Fyll inn relevante data og klikk «Fullfør».
> Bilendringen er registrert.

 

Nytt om salgsmelding!

Husk at du nå kan registrere din salgsmelding elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

Du kan enkelt endre opplysninger på avtalen din via Min Side.

Ved å logge på Min Side kan du endre bilnummer, adresse og epostadresse.

Dersom du har avtale, kan du enkelt endre adresse via Min Side:

> Logg deg inn på Min Side
> Klikk på den brune boksen «Endre profil».
> I feltet «Fakturaadresse» fjerner du din gammel adresse og legger inn den nye.
> Når dette er gjort, klikker du «Lagre».

Det er ikke et krav at bileier må være den samme som avtaleinnehaver. Avtaleregisteret vårt er av den grunn ikke koblet opp mot opplysninger i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.
Har du ikke avtale, er det ikke mulig å endre fakturaadresse. For passeringer uten avtale, så må vi innhente opplysninger fra Motorvognregisteret på bilens eier.

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Når du har logget inn:
Under fanen «Fakturaer» kan du se dine forskjellige fakturaer. Om du kun vil få opp fakturaer i en viss periode kan du endre dato øverst. Ved å trykke på en av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp).

Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se de forskjellige passeringene som er registrert på fakturaen. (bilde 2)

Går du på «Vis faktura» vil du få opp en kopi av fakturaen i PDF format. Er en faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er den ikke betalt vil det stå «Faktura sendt», men om fakturaen har blitt purret vil status endre seg til «Faktura stoppet. Ny purring er laget».
Det vil ikke være mulig å trykke på «Gå til passeringer» på en purring, men den opprinnelige fakturaen vil fortsatt være tilgjengelig i oversikten hvor det vil være mulig å se passeringer.

Om du valgte «Gå til passeringer» vil du få en oversikt over de passeringene som er registrert på fakturaen. Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bomselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.

Fra 15.01.19 ble avtalevilkårene oppdatert.

Dette er generelle betingelser og gjelder for alle AutoPASS anlegg.

Dersom du ønsker informasjon om det enkelte anlegg, finner du dette på websidene når du har valgt det aktuelle prosjektet.

AutoPASS vilkår gyldig fra 15.01.19:  AutoPASS betingelser (PDF)

 

Tidligere vilkår med gyldighet fra 01.01.18-14.01.19 finner du her: AutoPASS betingelser

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak eller redusert takst. Fritak må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Forflytningshemmede* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.
 • Nullutslippskjøretøy (Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet) har ikke lenger fritak i alle bompengeanlegg, og vil i stadig flere anlegg betale for passering.*
  Bompengeanlegg som har innført betaling for nullutslippskjøretøy finner du HER.

 

Informasjon om skifte av bil er hentet fra https://www.autopass.no/eierskifte

For selger

Når du selger et kjøretøy som har AutoPASS-avtale, må du huske å si opp avtalen din og fjerne bombrikken fra bilen. Hvis ikke vil du bli belastet for bompasseringer utført av den nye eieren frem til oppsigelsen er registrert. Det følger av AutoPASS avtalebetingelser. Du må aldri gi fra deg kjøretøyet før elektronisk salgsmelding er gjennomført av deg og den som kjøper bilen din. Se mer om godkjenning av salgsmelding på vegvesen.no

For kjøper

Når du kjøper et kjøretøy, bør du forsikre deg om at selger har sagt opp AutoPASS-avtalen sin før du overtar kjøretøyet. Hvis ikke det er gjort kan selger se tid og sted for bompasseringer frem til oppsigelsen er registrert. Det kan bli vanskelig for deg å opprette ny AutoPASS-avtale hos samme brikkeutsteder, som selger har avtale med, før selger har sagt opp sin avtale. Det er i selgers interesse å si opp avtalen slik at vedkommende ikke belastes for bompasseringer etter salget.

Ansvar for bompenger på salgsdatoen

Eierskifte endres i Kjøretøyregisteret når alle parter har signert salgsmelding. Eier endres fra dato til dato, ikke klokkeslett. Datoen hvor salgsmelding blir godkjent av alle parter er vedtaksdato. Det betyr at hvis overtakelsen og partenes signering av elektronisk salgsmelding skjer kl 17:00, vil kjøper bli ansvarlig for å betale alle bompasseringene denne dato (for kjøretøy som ikke omfattes av Autopass-avtale) da dette er vedtaksdato. Selger vil bli ansvarlig for å betale alle bompasseringene på denne datoen for overtakelse/salgsmelding hvis vedkommende ikke har sagt opp sin Autopass-avtale for kjøretøyet. Les mer om vedtaksdato på Trafikkforsikringsforeningens nettside.

Avtal spesielt om bombetaling kjøpsdato

Hvis selger og kjøper vil at den part som passerer bomstasjon på salgsdato skal betale, bør det avtales spesielt i kjøpekontrakten. Hvis det ikke er avtalt, kan det bli vanskelig for den parten som får faktura for bompasseringene på salgsdato å få den andre parten til å refundere utlegget. Hvor mye bompenger som kan bli belastet kjøper for kjøretøy som ikke har AutoPASS-avtale ved overtakelsen, eller selger som har AutoPASS-avtale ved overtakelsen, avhenger av hvor mange bompasseringer den andre part har gjort på overtakelsesdatoen.

Timesregel i Vossapakko:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Ryfast:

 • Rv.13 Ryfylketunnelen har ikke timesregel.
 • Rv.13 Hundvågtunnelen har felles timesregel med Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner og bomringer i løpet av 60 minutter. Det er den første registrerte passeringen som vil være gjeldende. (Ordningen gjelder for takstgruppe 1 og 2)
 • Til info så gis Forflytningshemmede ikke fritak i Hundvågtunnelen sine bomstasjoner.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Nordhordlandspakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler du kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får heller ikke fordeler som månedstak og rabatt.

Timesregel i Nord Jæren:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner og bomringer i løpet av 60 minutter.

Det er den første registrerte passeringen som er gjeldende.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Se oversikt over bomstasjoner på Nord – Jæren. 

Timesregel i Kvammapakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 90 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Hagalandspakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Førdepakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Bomringen i Kristiansand:

Med AutoPASS-avtale betaler man kun for én passering i bomringen i Kristiansand dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter (timeregelen).

I rushtiden mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-17:00 er det høy takst ved passering. (Tidsdifferensierte takster)
For å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene før tidspunktene for høy takst starter.

Timesregel i Bomringen i Bergen:

Med AutoPASS-avtale betaler man kun for én passering i bomringen i Bergen dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter (timeregelen).

I rushtiden mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høy takst ved passering. (Tidsdifferensierte takster)
For å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene som har rushtidsavgift før tidspunktene for høy takst starter.

Les mer om:

 

Timesregel i Askøypakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Nordhordlandspakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 50 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 50 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 50 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Hvor ofte sendes det faktura fra Bomringen i Bergen?

 • Dersom saldo for samlet belastede passeringer er under 500 kroner, blir det fakturert etter 60 dager siden siste fakturerte passering.
 • Dersom saldo overstiger 500 kroner og det er gått 30 dagar sidan forrige fakturering, blir det sendt faktura.
 • Dersom saldo er over 10.000 kroner, blir kunden fakturert hver 14. dag.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

 

 

Månedstak Førdepakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 30 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 30 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Ryfast:

Det er eget månedstak for bomstasjonen til rv.13 Ryfylketunnelen og for bomstasjonene til rv.13 Hundvågtunnelen, for kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.

 • I bomstasjonen til Rv. 13 Ryfylketunnelen belastes maks 40 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.  Ordningen gjelder for takstgruppe 1 og 2.
 • Det er felles månedstak for bomstasjonene ved rv. 13 Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Det belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.  Ordningen gjelder kun for takstgruppe 1. Takstgruppe 2 får ikke månedstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 40+75 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 40 passeringer for Ryfast og 75 passeringer for Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

 

Uten avtale:
NB! Forutsetning for månedstak er passering med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen.
Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Askøypakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 30 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 30 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Hardangerbrua:

Fra 01.12.18 innføres månedstak på Hardangerbrua.

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 25 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 25 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak.

Månedstak Vossapakko:

Fra 01.12.18 innføres månedstak på Vossapakko.

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

 

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 25 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 25 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

 

Månedstak Nord-Jæren:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. Ordningen gjelder både takstgruppe 1 og 2.

OBS! Felles månedstak med Hundvågtunnelen når denne starter opp.
Det er felles månedstak for bomstasjonene ved rv. 13 Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Det belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.  Ordningen gjelder kun for takstgruppe 1. Takstgruppe 2 får ikke månedstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

 

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 75 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 75 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Haugalandspakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 75 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 75 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Bømlopakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet belastes et maks antall passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

 • Kjøretøy i takstgruppe 1 får passeringstak på 30 passeringer hver kalendermåned.
 • Kjøretøy i takstgruppe 2 får passeringstak på 40 passeringer hver kalendermåned.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 30/40 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 30/40 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Bomringen i Kristiansand:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 50 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

 

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 50 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 50 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

 

Månedstak Bomringen i Bergen:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 60 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 60 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 60 passeringer i Bergen innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Dersom du passerer i andre bompengeanlegg med din brikke fra Bomringen i Bergen, vil de passeringene bli fakturert på samme faktura.
Hvert prosjekt kan ha egne separate månedstak.

Hvor ofte sendes det faktura?

 • Dersom saldo for samlet belastede passeringer er under 500 kroner, blir det fakturert etter 60 dager siden siste fakturerte passering.
 • Dersom saldo overstiger 500 kroner og det er gått 30 dagar sidan forrige fakturering, blir det sendt faktura.
 • Dersom saldo er over 10.000 kroner, blir kunden fakturert hver 14. dag.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

 

Ferde samler alle sine kunder i et kunderegister, og det er ikke lenger nødvendig/mulig å tegne avtaler for et enkelt bompengeprosjekt. Når du tegner avtale med «Ferde AS – Bomringen i Bergen» kan du passere alle bomanlegg i Norge, også enkelte ferjesamband.

Fordeler med AutoPASS-avtale

 • 20 % rabatt på alle bompasseringer
 • Alle bompasseringer samlet på en faktura
 • Bobil og andre kjøretøy i klasse M1 betales som lett kjøretøy
 • 10 % rabatt på flere ferjer i Norge. Du kan også forhåndsbetale og få opptil 50 % rabatt. Les mer på https://www.autopassferje.no/
 • AutoPASS-brikken kan brukes på broer og ferjer i Sverige og Danmark
 • Fordeler med timesregel og månedstak i de områdene som har det
 • Tilgang til Min Side med full oversikt over avtalen din, alle dine passeringer og fakturaer.

Du betaler kun et depositum på 200,- kr for bombrikken. Det får du tilbake hvis du sier opp avtalen din. Det er ingen års- eller månedsavgift. Du betaler kun for bompasseringene dine.

Med gyldig AutoPASSavtale og brikke oppnår du disse fordelene:
 • 20% rabatt pr passering.
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak.
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet har fått brikken din i fra (hovedavtale).
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

Med avtale med Bomringen i Bergen oppnår du disse fordelene:

 • 20% rabatt pr passering, også i rushtiden.  (Gjelder kun takstgruppe 1)
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak.
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert avtalen, dersom du har brikke fra Bomringen i Bergen.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

 

Alle med gyldig avtale og brikke fra et annet anlegg får automatisk full rabatt og fordeler ved passering.

Informasjon om avvikling av sporfri AutoPASS-avtale fra 15.08.19

Frem til 15.08.19  kunne brukere av AutoPASS registrere avtale med sletting av passeringer, dvs. tid og sted for dine passeringer blir slettet etter maksimum 72 timer i systemet.

Denne ordningen er i strid med bokføringsregelverket, men har inntil videre blitt opprettholdt ved konsesjon fra Datatilsynet. Denne konsesjonen bortfalt i forbindelse med den nye personvernforordningen GDPR som ble innført i 2018.

Vegdirektoratet har derfor i samråd med Samferdselsdepartementet avgjort at sporfrie AutoPASS-avtaler må avvikles.

Avviklingen ble gjennomført 15.08.2019. På denne datoen går alle gjeldende avtaler med sletting av passeringer over til å bli ordinære avtaler, hvor passeringer lagres i 5 år etter utløp av regnskapsåret.

Ta kontakt med kundeservice og vi sperrer brikken for videre bruk.

Dersom du søker refusjon for belastede passeringer må du sende kopi av anmeldt forhold.

Betaling og faktura

Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

For å få fritak, må du inngå AutoPASS avtale og få brikke til bilen.
Og når du registrerer ditt parkeringskort for forflytningshemmede vil du automatisk oppnår fritak i alle anlegg hvor dette gis.

Hvordan går du frem:

 1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak:  Send inn en henvendelse og oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
 2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse , der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen med gyldighet i to år har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Dette forutsetter at du tegner avtale med fritak og får brikke i bilen.

Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bomringen i Bergen
 • Bymiljøpakken Nord-Jæren
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Nordhordlandspakken (fra 01.12.19)
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

 

Fritak for ett kjøretøy – Fritaksavtale

Dersom du er forflytningshemmet, og har fått innvilget parkeringstillatelse med minimum 2 års gyldighet, kan du sende søknad om fritak for betaling for et kjøretøy til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er kun knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler. Ved bilendring, må dette derfor snarest meldes inn til selskapet.
Ordningen gjelder ikke institusjoner.

Fritak for forflytningshemmet barn

Foreldre med forflytningshemmede barn, hvor barnet har parkeringstillatelse, kan etter søknad til bompengeselskapet få fritak for betaling av bompenger i bomringen for inntil to kjøretøy.

 

I henhold til oppdatert lovverk 27.03.19

Bompenger inneholder ikke MVA, men det er MVA på ferjer og på passeringer i enkelte utenlandske bompengeselskap.

Dersom du har fått en faktura med passeringer som inneholder MVA så kan du skrive ut bilaget ved å logge inn Min Side.
Høgreklikk på Faktura, og under «skriv ut faktura» så velger du «bilag momsref».

Du kan enkelt opprette eFaktura/AvtaleGiro i nettbanken din på en av følgende to måter:

 1. Neste gang du betaler en faktura fra oss, vil du få spørsmål om du ønsker å opprette avtale med eFaktura/AvtaleGiro. Bekreft dette, og du vil motta neste faktura som eFaktura/AvtaleGiro.
 2. Du kan også opprette avtale ved å søke i nettbankens kontaktoversikt, velg bompengeselskap og legg til ditt kundenummer i referansefeltet.

Din efakturareferanse er ditt kundenummer.

Du kan også lese mer på www.efaktura.no og www.avtalegiro.no

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Når du har logget inn:
Under fanen «Fakturaer» kan du se dine forskjellige fakturaer. Om du kun vil få opp fakturaer i en viss periode kan du endre dato øverst. Ved å trykke på en av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp).

Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se de forskjellige passeringene som er registrert på fakturaen. (bilde 2)

Går du på «Vis faktura» vil du få opp en kopi av fakturaen i PDF format. Er en faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er den ikke betalt vil det stå «Faktura sendt», men om fakturaen har blitt purret vil status endre seg til «Faktura stoppet. Ny purring er laget».
Det vil ikke være mulig å trykke på «Gå til passeringer» på en purring, men den opprinnelige fakturaen vil fortsatt være tilgjengelig i oversikten hvor det vil være mulig å se passeringer.

Om du valgte «Gå til passeringer» vil du få en oversikt over de passeringene som er registrert på fakturaen. Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bomselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.

Disse takstgruppene gjelder ved passering i bomstasjoner i Norge:

Takstgruppe 1

Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1.
Tyngre biler: For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2

Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1.
Obligatorisk brikke: Kjøretøy som er registrert på foretak eller brukes i næringsvirksomhet må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2.
Les mer om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy på autopass.no

Les mer om unntak for obligatorisk brikke

Takstgrupper ved miljødifferensiering

I anlegg som bruker miljødifferensiert takst kan det bli inntil fire ulike takster for takstgruppe 1 og for takstgruppe 2.
Takstgruppe 1 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, diesel og andre (bensin, gass, etanol etc).
Takstgruppe 2 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, Euro VI og Pre-Euro VI.
Moped/motorsykkel betaler bompenger kun i den eneste manuelle bomstasjonen: Atlanterhavstunnelen, som benytter egne takstkategorier.

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak eller redusert takst. Fritak må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Forflytningshemmede* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.
 • Nullutslippskjøretøy (Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet) har ikke lenger fritak i alle bompengeanlegg, og vil i stadig flere anlegg betale for passering.*
  Bompengeanlegg som har innført betaling for nullutslippskjøretøy finner du HER.

 

Timesregel i Vossapakko:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Nordhordlandspakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler du kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får heller ikke fordeler som månedstak og rabatt.

Timesregel i Nord Jæren:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner og bomringer i løpet av 60 minutter.

Det er den første registrerte passeringen som er gjeldende.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Se oversikt over bomstasjoner på Nord – Jæren. 

Timesregel i Kvammapakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 90 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Hagalandspakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Førdepakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Bomringen i Bergen:

Med AutoPASS-avtale betaler man kun for én passering i bomringen i Bergen dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter (timeregelen).

I rushtiden mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høy takst ved passering. (Tidsdifferensierte takster)
For å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene som har rushtidsavgift før tidspunktene for høy takst starter.

Les mer om:

 

Timesregel i Askøypakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Tidsdifferensierte bompenger betyr at det er høyere takster i rushtiden enn resten av døgnet.

Bomringen i Kristiansand:   (Innføringen av rushtidsavgift startet 16. september 2013.)

 • Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 17:00.
 • Lavere takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager.

Bomringen i Bergen: (Innføringen av rushtidsavgift startet 1. februar 2016.)

 • Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30.
 • Lavere takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager.

Bymiljøpakken på Nord-Jæren:   (Innføringen av rushtidsavgift startet 25. mars 2019 og ble avsluttet fra og med fredag 08.02.20)

 

Hovedmålet med rushtidsavgiften er å redusere biltrafikken i perioder med tettest trafikk og de største køproblemene. En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp og dermed bedre luftkvaliteten.

Se takstene under Priser og betaling

Miljødifferensierte takster betyr at de som forurenser mest også skal betale mest i bomringen. Takstene som er fastsatt skiller på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1.
I takstgruppe 2 skilles det på om kjøretøyet sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Er du usikker på hvilken miljøklasse ditt kjøretøy er i, kan du sjekke det ved å søke opp ditt kjøretøy i tjenesten Kjøretøyopplysninger på Statens vegvesen sine nettsider.

Vedtak om miljødifferensiering:
 • Den 01.10.17 ble det vedtatt et nytt vedtak om miljødifferensierte takster.
 • Vedtaket betyr en innføring av et nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompenger. Det vil si en klassedeling av kjøretøyet ut i fra om de er lette eller tunge, om de har nullutslipp, er Euro VI eller Pre-Euro VI, eller om kjøretøyet bruker diesel, bensin, gass eller etanol.
 • Det er miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale. 
 • I tillegg skal det innføres rushtidsavgift i perioder der trafikken og luftforurensningen er størst.
 • Bomtakster i byområder skal kunne tilpasses ved at takstene blir basert på kjøretøyets egenskaper og når de kjører. 
 • Samferdselsdepartementet kan lage forskrift om å endre takstene når det er fare for overskridelser av luftforurensning, og bestemme at inntekten kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i gjelde perioden. Bruk av miljødifferensierte takster må vedtas av berørte kommuner og fylkeskommuner.
Hvor er dette innført?
 • Fjellinjen innførte som flørste anlegg miljødifferensierte takster fra 01.10.17:
  – Dersom du passerer i Fjellinjen (Oslo/Bærum) så vil du bli belastet takst ut i fra kjøretøyets egenskaper og når du kjører.
  – Oslo kommune planlegger også lavutslippssone for tunge biler fra november i 2017.
 • Bomringen i Bergen innførte miljødifferensierte takster fra 01.06.18

 

Månedstak Nordhordlandspakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 50 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 50 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 50 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Hvor ofte sendes det faktura fra Bomringen i Bergen?

 • Dersom saldo for samlet belastede passeringer er under 500 kroner, blir det fakturert etter 60 dager siden siste fakturerte passering.
 • Dersom saldo overstiger 500 kroner og det er gått 30 dagar sidan forrige fakturering, blir det sendt faktura.
 • Dersom saldo er over 10.000 kroner, blir kunden fakturert hver 14. dag.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

 

 

Månedstak Førdepakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 30 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 30 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Askøypakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 30 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 30 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Nord-Jæren:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. Ordningen gjelder både takstgruppe 1 og 2.

OBS! Felles månedstak med Hundvågtunnelen når denne starter opp.
Det er felles månedstak for bomstasjonene ved rv. 13 Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Det belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.  Ordningen gjelder kun for takstgruppe 1. Takstgruppe 2 får ikke månedstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

 

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 75 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 75 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Haugalandspakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 75 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 75 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Bomringen i Bergen:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 60 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 60 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 60 passeringer i Bergen innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Dersom du passerer i andre bompengeanlegg med din brikke fra Bomringen i Bergen, vil de passeringene bli fakturert på samme faktura.
Hvert prosjekt kan ha egne separate månedstak.

Hvor ofte sendes det faktura?

 • Dersom saldo for samlet belastede passeringer er under 500 kroner, blir det fakturert etter 60 dager siden siste fakturerte passering.
 • Dersom saldo overstiger 500 kroner og det er gått 30 dagar sidan forrige fakturering, blir det sendt faktura.
 • Dersom saldo er over 10.000 kroner, blir kunden fakturert hver 14. dag.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

 

Kjøretøygruppe M1

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

Ny ordning for takstberegning:

Den  4. april 2016 ble det innført en ny ordning fører til at biler over 3500 kg i gruppe M1 kan få samme takst som biler under 3500 kg
Det stilles da krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.

For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

Norske biler

Norske biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, inngår automatisk i takstgruppe 1.

Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke

Eiere av utenlandskregistrerte biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1.

Med andre typer EasyGo-brikker

Eiere av biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGo-brikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1 ved bompasseringer i Norge.

Ferde samler alle sine kunder i et kunderegister, og det er ikke lenger nødvendig/mulig å tegne avtaler for et enkelt bompengeprosjekt. Når du tegner avtale med «Ferde AS – Bomringen i Bergen» kan du passere alle bomanlegg i Norge, også enkelte ferjesamband.

Fordeler med AutoPASS-avtale

 • 20 % rabatt på alle bompasseringer
 • Alle bompasseringer samlet på en faktura
 • Bobil og andre kjøretøy i klasse M1 betales som lett kjøretøy
 • 10 % rabatt på flere ferjer i Norge. Du kan også forhåndsbetale og få opptil 50 % rabatt. Les mer på https://www.autopassferje.no/
 • AutoPASS-brikken kan brukes på broer og ferjer i Sverige og Danmark
 • Fordeler med timesregel og månedstak i de områdene som har det
 • Tilgang til Min Side med full oversikt over avtalen din, alle dine passeringer og fakturaer.

Du betaler kun et depositum på 200,- kr for bombrikken. Det får du tilbake hvis du sier opp avtalen din. Det er ingen års- eller månedsavgift. Du betaler kun for bompasseringene dine.

Med avtale med Bomringen i Bergen oppnår du disse fordelene:

 • 20% rabatt pr passering, også i rushtiden.  (Gjelder kun takstgruppe 1)
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak.
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert avtalen, dersom du har brikke fra Bomringen i Bergen.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

 

Alle med gyldig avtale og brikke fra et annet anlegg får automatisk full rabatt og fordeler ved passering.

Økte bompenger ved dårlig luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis.

Kriteriet for å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med varighet to dager eller mer.

Les mer om dette på Bergen Kommune sine sider.

Unntak og fritak for bompenger:
 • Les mer om unntak for å betale bompenger som gjelder i eksisterende bompengeordning. Les mer om AutoPASS fritak
 • I tillegg gis det refusjonsrett for femdobling for tunge kjøretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.
  Les mer informasjon om bestemmelsen på regjeringen sine sider. 

 

 

Dersom du har solgt bilen din, men ikke endret eller fjernet bilnummeret fra avtalen/brikken, vil du motta faktura for passeringer gjort av ny bileier.

Avtalen din er knyttet til oppgitt bilnummer. Hvis du ikke melder fra om bilbytte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

Du kan enkelt foreta endring eller oppsigelse av bilnummer via Min Side.

 

Bomstasjoner

Det er 4 bomstasjoner som har oppstart 01.12.19 og 1 bomstasjon som har oppstart i 2020.

Det skal betales for passeringer i begge retninger.

 • På-/ avkjøresel E39 Flatøy
 • E39 Flatøy Nord
 • E39 Mundalsberg
 • Fv. 57 Isdalstø
 • Fv. 565 Radøy ( oppstart 2020)

Bomstasjoner Bomringen i Kristiansand

I alle bomstasjoner skal det betales for passeringer i en retning, inn mot byn.

 • E18 Bjørndalssletta
 • E39 Vesterveien
 • Rv.9 Grim
 • Prestheia
 • Sødal

Du kan se alle bomstasjonene på kart

 

 

Bomstasjoner  E18 Tvedsestrand-Arendal

Det skal betales for passeringer i begge retninger.

 • E18 Mørland
 • E18 Stølen

Du kan se alle bomstasjonene på kartet til Statens Vegvesen.

Bomstasjoner Bomringen i Bergen, eksisterende og nye

Det skal betales rushtidsavgift i alle eksisterende bomstasjoner (14 bomstasjoner). Det betales ikke rushtid i de nye bomstasjonene (15 bomstasjoner).

I alle bomstasjoner skal det betales for passeringer i en retning, i hovedsak mot sentrum.

Eksisterende bomstasjoner:

 • Fjøsangerveien
 • Nattlandsveien
 • Storetveitvegen
 • Dolviken
 • Fyllingsdalen
 • Gravdal
 • Straume
 • Sandviken
 • Nygårdsbroen
 • Florida
 • Gyldenpris
 • Kalfaret
 • Michael Krohnsgate (Innkreving i retning mot Danmarksplass)
 • Damsgårdsveien (Innkreving i retning mot Danmarksplass )

Nye bomstasjoner (fra 06.04.19) 

 • Fv 243 Tellevikvegen, retning sørover
 • E16 Arnavegen, på veg inn mot rundkjøringen i Vågsbotn retning nord
 • Fv 267 Åsamyrane, ved Plantasjen, retning vest
 • E 39 Åsaneveien, motorveien like før IKEA, retning vest
 • Fv 555 Bergen sentrum, på Strandkaien, retning Nordnes
 • Fv 585 Bergen sentrum, Småstrandgaten,  retning Torget
 • Rv 555 Sotraveien, like før tunnelinnslaget på motorveien etter avkjørselen til Loddefjord, retning øst
 • Fv 558 Lyderhornsveien, like etter rundkjøringen ved Vestkanten, retning Tennebekk
 • Fv 556 Straumeveien, like før rundkjøringen ved Krambua før Fjøsangerveien, retning nord
 • Fv 580 Hardangervegen ved Grimevatnet, retning mot Midtun
 • Rv 580 Fritz C. Riebers vei. På motorveien før Troldhaugtunnelen retning nord
 • Fv 179 Steinsvikvegen, like ovenfor Steinsvika, retning mot Rå
 • Fv 582 Fanavegen, etter avkjørsel fra motorveien mot Skjold retning nord
 • Rv 580 Flyplassvegen, like ved Skeievatnet, retning øst
 • Fv 172 Skagevegen, like før Møsåsen, retning mot Skeie

Du kan også se alle bomstasjonene på online kart

Bomstasjoner Askøypakken

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i en retning, mot Askøybrua/Bergen:

 • Nedre Kleppe – I stigningen etter Juviksflaten
 • Stongafjellet – Rett nord for Stongafjellstunnelen
 • Storeklubben – Påkjøringsrampe Askøybroen, mot sør
 • Vatnavatnet – Sydvest for Florvågtunnelen

Se bomstasjonene på kart

Bomstasjoner Vossapakko

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i begge retninger:

 • E16 Bolstad bomstasjon
 • Rv.13 Svelgane bomstasjon

Se kart over bomstasjonene.

 

Bomstasjon T-forbindelsen

I bomstasjonen fv.47 Mjåsund betales det for passeringer i begge retninger.

Se bomstasjonen på kart 

Bomstasjoner Kvammapakken

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i begge retninger:

 • Rv. 7 Kjepsohøgda (øst for Norheimsund)
 • Rv. 7 Steinsdalen (vest for Norheimsund)

Sjå bomstasjonene i eit kart.

Bomstasjoner i Haugesund og østover

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i en retning,  ut av byen:

 • Fv.47 Karmsundsgata sør
 • Fv.923 Salhusveien
 • Fv.831 Spannaveien
 • Fv.938 Skjoldaveien
 • Fv.47 Tittelsnesvegen
 • Fv.924 Skeisvollsveien

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i begge retninger:

 • E134 Hodnafjell
 • E39 Liland
 • E134 Toskatjørn

Bomstasjoner Karmøy

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i begge retninger

 • Fv.47 Liknes
 • Fv.47 Veakrossen
 • Fv.47 Bygnes
 • Fv.47 Norheim

Se bomstasjonene i kart

Bomstasjonen er plassert ved Øvstabø, med innkreving hele døgnet alle dager, begge veier.

 • Bomstasjon fv.45 Gjesdal

Se bomstasjonen på kart.

Bomstasjoner Førdepakken

I bomstasjonene til Førdepakken bomselskap AS skal det betales for passeringer i retning Førde sentrum

 • E39 Bakkebøvegen (Førde vest/Hafstadvegen)
 • Rv5 Kletten (Øyrane/Naustdalsvegen/før tunnelen mot Florø)
 • E39 Bruland (Førde aust/Brulandsvegen)
 • Fv481 Presteholten (Angedalsvegen)
 • Fv484 Brulandsvellene (Vievegen/sør for Viebrua)

Se bomstasjonene på kart

Det er en bomstasjon på Finnfast med innkreving i begge retninger.

 • Rv. 519 Finnøytunnelen

Se bomstasjon på kart

Bomstasjon

 • Bomstasjon E134 Åkrafjordtunnelen / Stordalstunnelen

Betaling i begge retninger.

Se bomstasjonen på kart

Innkrevingen til Jondalstunnelen ble avsluttet 8. juli 2020.

Jondalstunnelen hadde en bomstasjon lokalisert på fv.107 på sørsiden av tunnelen. Bomstasjonen var innkreving i begge retninger.

Se bomstasjonen på kart.

Her finner du en oversikt over bomringene og bomstasjonene i Bymiljøpakken fra 01.10.18.

*Nyhet sept/okt 2020: Tre bomstasjoner i Bymiljøpakken på Nord-Jæren får snudd innkrevingsretning

Bomsnitt:
 • Stavanger bomring (11 bomstasjoner)
 • Sandnes bomring (10 bomstasjoner)
 • Sola bomring (2 bomstasjoner)
 • Forus bomring (10 bomstasjoner)
 • Risavika bomring (2 bomstasjoner)
 • Ytre bomsnitt nord: bomstasjoner på grensen mellom Stavanger og Randaberg.  (3 bomstasjoner)

Du betaler bompenger bare i en retning, og det er når du kjører inn i en bomring, ikke ut av ringen(e). Bortsett fra Ytre bomsnitt nord, hvor du betaler mot Stavanger.

Les mer om Timesregel og  Månedstak 

 

Bomstasjoner i Stavanger bomring Innkrevingsretning
Fv435 Bybrua (like før tunnel mot sentrum) Mot Nord (Retning endret på kvelden 05.10.20)*
Fv411 Tastagata (ved Tanangergata) Mot Sør
Christian Bjellandsgate (mellom Vistegata og Feisteinveien) Mot Sør
Fv446 Randabergveien (utenfor husrekke 8A-F) Mot Sør
Fv 416 Øvre Stokkavei (like etter kryss til/fra E39) Mot Øst
Rv509 Madlaveien  (ved Mosvannsparken nærmest Tjensvoll) Mot Nordøst
E39 Mosvatnet (Motorveien) Mot Nord
Fv404 SUS (Fylkeslege Ebbells gate, ved Stavanger Universitetssjukehus) Mot Nord
Fv 44 Lagårdsveien (like etter rundkjøring ved Hillevågtunnelen, i retning mot sentrum) Mot Nord
Fv 415 Nedre Stokkavei  (ved Edvard Griegs plass, «Skrodå») Mot Øst
Ytre Ringveg vest Mot Øst

 

Bomstasjoner i Ytre bomsnitt Nord Innkrevingsretning
Fv409 Kvernevikveien Mot Sør
E39 Tastatorget (Randabergveien) Mot Øst
Fv413 Finnestadgeilen Mot Øst

Bomstasjoner i Risavika bomring Innkrevingsretning
Rv 509 Jåsund ( like ved Hafrsfjord bru) Mot Nord (Retning endret på kvelden 07.10.20)*
Rv 509 Tanangerveien (ved Baker Hughes) Mot Sør (Retning endret natt til 18.09.20)*

Bomstasjoner ved Sola flyplass Innkrevingsretning
Fv509 Flyplassveien (ved Circle K-stasjonen) Mot Sørvest
Fv374 Nordsjøveien (mellom avkjørsel til Sola Strand Hotel og rundkjøring til Utsola) Mot Nord

Bomstasjoner i Forus bomring Innkrevingsretning
Fv44 Diagonalen/Boganesveien (kryss til Viking stadion) Mot øst
Moseidsletta (like etter avkjørsel fra Solasplitten) Mot Øst
Røynebergveien  (like etter avkjørsel fra Solasplitten) Mot sørøst
Åsenveien (langs Foruskanalen, før Åsenmyra og Åsenkroken) Mot Øst
Fv443 Forusbeen (like ved rundkjøring ved Løwenstrasse, avfallsanlegget) Mot Øst
E39 Refsnesveien (på motorveien, like sør for Refsnesveien som krysser over) Mot Sørøst
E39 Stokkamyra (ved Håkull) Mot Nord
Stokkaveien (like ved Kvadrat) Mot Nord
Fv44 Forussletta  (nær rundkjøring ved Stavangerveien) Mot Nord
Fv314 Gamleveien  (på Sandnessiden, like ved kommunegrensen med Stavanger) Mot Nord

Bomstasjoner i Sandnes bomring Innkrevingsretning
Fv44 Strandgata  (ved Somaneset og Norlines) Mot Sør
Roald Amundsensgate  (ved Motorhotellet) Mot Sør
Dyre Vaas vei (ved Rossalandtunet) Mot Sør
Fv509 Oalsgata (mellom kryss ved Folkvordveien og Arne Garborgsvei) Mot Sørøst
Fv241 Heigreveien (like ved kryss til Foren, der E39 går over Heigreveien) Mot Nordøst
Fv325 Jærveien (like ved kryss til Sandskaret, nord for Kvelluren bru) Mot Nord
Fv330 Hoveveien  (ved kryss til Olinebakken) Mot Nord
Fv334 Gamle Ålgårdsveien, Austrått (ved Tranegarden og Prestegårdsveien) Mot Nord
Fv 323 Austråttveien, (mellom Kyrkjevegen og Høgevollsveien) Mot Vest
Fv332 Hanaveien, (Hanabryggene) Mot Sør

Ryfast har totalt tre bomstasjoner med innkreving i begge retninger.

Rv. 13 Ryfylketunnelen har en bomstasjonsom ligger ved Solbakk.

Rv. 13 Hundvågtunnelen har to bomstasjoner.
En bomstasjon ligger ved tunnelmunningen nord på Hundvåg, og den andre ligger ved avkjøresel/påkjøresel ved Buøy fra/til Stavanger.

Les mer om Ryfast sin timesregel og månedstak

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak eller redusert takst. Fritak må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Forflytningshemmede* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.
 • Nullutslippskjøretøy (Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet) har ikke lenger fritak i alle bompengeanlegg, og vil i stadig flere anlegg betale for passering.*
  Bompengeanlegg som har innført betaling for nullutslippskjøretøy finner du HER.

 

Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må man huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

 • Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.
 • Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passeringen.

Timesregel i Vossapakko:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Nordhordlandspakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler du kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får heller ikke fordeler som månedstak og rabatt.

Timesregel i Nord Jæren:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner og bomringer i løpet av 60 minutter.

Det er den første registrerte passeringen som er gjeldende.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Se oversikt over bomstasjoner på Nord – Jæren. 

Timesregel i Kvammapakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 90 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Hagalandspakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Førdepakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Bomringen i Kristiansand:

Med AutoPASS-avtale betaler man kun for én passering i bomringen i Kristiansand dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter (timeregelen).

I rushtiden mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-17:00 er det høy takst ved passering. (Tidsdifferensierte takster)
For å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene før tidspunktene for høy takst starter.

Timesregel i Bomringen i Bergen:

Med AutoPASS-avtale betaler man kun for én passering i bomringen i Bergen dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter (timeregelen).

I rushtiden mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høy takst ved passering. (Tidsdifferensierte takster)
For å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene som har rushtidsavgift før tidspunktene for høy takst starter.

Les mer om:

 

Timesregel i Askøypakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Tidsdifferensierte bompenger betyr at det er høyere takster i rushtiden enn resten av døgnet.

Bomringen i Kristiansand:   (Innføringen av rushtidsavgift startet 16. september 2013.)

 • Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 17:00.
 • Lavere takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager.

Bomringen i Bergen: (Innføringen av rushtidsavgift startet 1. februar 2016.)

 • Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30.
 • Lavere takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager.

Bymiljøpakken på Nord-Jæren:   (Innføringen av rushtidsavgift startet 25. mars 2019 og ble avsluttet fra og med fredag 08.02.20)

 

Hovedmålet med rushtidsavgiften er å redusere biltrafikken i perioder med tettest trafikk og de største køproblemene. En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp og dermed bedre luftkvaliteten.

Se takstene under Priser og betaling

Månedstak Nordhordlandspakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 50 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 50 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 50 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Hvor ofte sendes det faktura fra Bomringen i Bergen?

 • Dersom saldo for samlet belastede passeringer er under 500 kroner, blir det fakturert etter 60 dager siden siste fakturerte passering.
 • Dersom saldo overstiger 500 kroner og det er gått 30 dagar sidan forrige fakturering, blir det sendt faktura.
 • Dersom saldo er over 10.000 kroner, blir kunden fakturert hver 14. dag.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

 

 

Månedstak Førdepakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 30 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 30 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Askøypakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 30 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 30 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Hardangerbrua:

Fra 01.12.18 innføres månedstak på Hardangerbrua.

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 25 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 25 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak.

Månedstak Vossapakko:

Fra 01.12.18 innføres månedstak på Vossapakko.

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

 

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 25 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 25 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

 

Månedstak Nord-Jæren:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. Ordningen gjelder både takstgruppe 1 og 2.

OBS! Felles månedstak med Hundvågtunnelen når denne starter opp.
Det er felles månedstak for bomstasjonene ved rv. 13 Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Det belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.  Ordningen gjelder kun for takstgruppe 1. Takstgruppe 2 får ikke månedstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

 

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 75 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 75 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Kvammapakken:

Fra 01.08.19 innføres månedstak på Kvammapakken for kjøretøy i takstgruppe 1.

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 25 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 25 passeringer innenfor en måned for kjøretøy i takstgruppe 1.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

 

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

 

Månedstak Haugalandspakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 75 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 75 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak for Gjesdal:

Fra 01.08.19 innføres månedstak på fv.45 Gjesdal for kjøretøy i takstgruppe 1. (Takstgruppe 2 har ikke månedstak på fv. 45 Gjesdal)

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 15 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 15 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 15 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

 

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak.

 

Månedstak Bomringen i Kristiansand:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 50 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

 

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 50 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 50 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

 

Månedstak Bomringen i Bergen:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 60 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 60 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 60 passeringer i Bergen innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Dersom du passerer i andre bompengeanlegg med din brikke fra Bomringen i Bergen, vil de passeringene bli fakturert på samme faktura.
Hvert prosjekt kan ha egne separate månedstak.

Hvor ofte sendes det faktura?

 • Dersom saldo for samlet belastede passeringer er under 500 kroner, blir det fakturert etter 60 dager siden siste fakturerte passering.
 • Dersom saldo overstiger 500 kroner og det er gått 30 dagar sidan forrige fakturering, blir det sendt faktura.
 • Dersom saldo er over 10.000 kroner, blir kunden fakturert hver 14. dag.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

 

Økte bompenger ved dårlig luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis.

Kriteriet for å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med varighet to dager eller mer.

Les mer om dette på Bergen Kommune sine sider.

Unntak og fritak for bompenger:
 • Les mer om unntak for å betale bompenger som gjelder i eksisterende bompengeordning. Les mer om AutoPASS fritak
 • I tillegg gis det refusjonsrett for femdobling for tunge kjøretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.
  Les mer informasjon om bestemmelsen på regjeringen sine sider. 

 

 

Brikke

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å tegne avtale her.
(Du vil bli sendt videre til AutoPASS MinSide, hvor du kan benytte elektronisk innlogging med bankID.)

Se gjerne også den utfyllende Veiledningen

Om AutoPASS-avtalen:

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale, selv om du ikke har mottatt brikken enda.  Det tar normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke kan du passere i andre AutoPASS-anlegg og få rabatt ved passering.  Passeringene blir belastet avtalen din.

Du kan velge mellom å si opp din avtale og brikke, eller å sette avtalen på vent for å gjenbruke brikken senere.

 • Oppsigelse må sendes skriftlig, via vårt kontaktskjema, eller ved å logge på AutoPASS Min Side og si opp avtalen der.  Brikken kastes som elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall.
 • Dersom du velger å gjenbruke brikken, så kan du sette avtalen på hold på AutoPASS Min Side

For mer informasjon om nye Min side finner du veiledning her.

Logg deg inn på Min Side.
Gå inn på eksisterende avtale og trykk på boksen ”Legg til kjøretøy” Skriv inn informasjon om kjøretøyet og trykk lagre. Brikke vil bli tilsent i posten innen 10 dager.

Logg inn på Min Side. 
Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket brikke/kjøretøy det gjelder.

Skal brikken gjøres opp og depositum utbetales, eller skal den gjenbrukes?

 • Ved å velge «Gjør opp brikken» kan du legge inn kontonummer for refusjon av brikkedepositum og eventuell restsaldo.
 • Ved å velge «Gjenbruk brikken», kan du velge å benytte brikken i annet kjøretøy på et senere tidspunkt. Du må gi beskjed når du ønsker å flytte brikken over i et annet kjøretøy.

Husk å fjerne brikken fra bilen.

OBS! Er det tilleggsavtaler knyttet til brikken/bilen, vil disse også avsluttes.

 

Fjerning av gammelt brikkefeste

Det gamle festet sitter som regel veldig godt. Tålmodighet og god tid er nødvendig. Det enkleste er å la det gamle festet bli sittende igjen på ruten. Bruk aldri skrutrekker eller andre metallgjenstander for å få løs festet. Ruten kan ta skade.

Prøv følgende

Festet mot ruten må mykes opp/fuktes for at det skal løsne lettere. Vanlig oppvasksåpe eller et limoppløsnings-middel kan prøves. Limoppløsnings-middel finnes på sprayflaske.

Påfør middelet/såpen på ruten i overkant av festet, slik at det renner ned på limputen på baksiden av festet. Gjenta dette flere ganger. Dekk gjerne dashbordet med en fille eller et håndkle for å beskytte mot søl. La middelet virke i 5-10 minutter før du prøver å dra festet løs med fingrene, en plastsparkel, fiskesnøre eller annet av plast som ikke kan skade ruten. Løsner det ikke, må du prøve med mer middel/såpe og vente litt. Etter hvert vil festet løsne i den ene kanten og du kan til slutt dra det løs.

Brikkenummerets plassering avhenger av hvilken type brikke du har.

 • Nummeret på gamle norske brikker står etter L: og består av 10 siffer. Eksempel L: 01 2345678 9
 • Nummeret på nye norske brikker består av 16 siffer og begynner med 957800..

Ønsker du å få refundert ditt brikkedepositum kan du sende brikken i retur til vår adresse.
For å unngå at en aktiv brikke leses under transport kan brikken pakkes inn i aluminiumsfolie ved sending.

Når vi mottar din brikke, vil din avtale bli avsluttet og depositumet blir refundert. Har du negativ saldo på din avtale vil dette trekkes av brikkedepositumet.

Med gyldig AutoPASS-avtale kan du passere gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Mer informasjon finner du på www.AutoPASS.no og www.EasyGo.com.

Fra 01.01.21 er det ikke mulig å betale med AutoPASS-brikken for passeringer på Storebæltbroen.  Se nyhet.

 

Her finner du en oversikt over brikker i omløp, samt veiledning til hvordan og hvor du kan montere brikken din:

Brikketype fra sommeren 2018.

Q-free: Brikke med brakett

Veiledning: 

OBS! Husk at brikken skal forbli i braketten. Så når du bytter bil, tar du både brikke og brakett med. Du kan få nytt brikkefeste med borrelås hos bompengeselskapet. Husk samtidig å melde fra om bilendring.


Brikketype fra sommeren 2014:

Kapsch: 

Norbit: 
Veiledning:


Brikketyper fra 2002

Norbit

Veiledning 

Klikk for større bilder.

Les mer:

Hvordan fjerner jeg brikken?

Disse takstgruppene gjelder ved passering i bomstasjoner i Norge:

Takstgruppe 1

Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1.
Tyngre biler: For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2

Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1.
Obligatorisk brikke: Kjøretøy som er registrert på foretak eller brukes i næringsvirksomhet må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2.
Les mer om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy på autopass.no

Les mer om unntak for obligatorisk brikke

Takstgrupper ved miljødifferensiering

I anlegg som bruker miljødifferensiert takst kan det bli inntil fire ulike takster for takstgruppe 1 og for takstgruppe 2.
Takstgruppe 1 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, diesel og andre (bensin, gass, etanol etc).
Takstgruppe 2 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, Euro VI og Pre-Euro VI.
Moped/motorsykkel betaler bompenger kun i den eneste manuelle bomstasjonen: Atlanterhavstunnelen, som benytter egne takstkategorier.

Dersom du har gyldig AutoPASS avtale og brikke får du automatisk 10-20% rabatt når du passerer i andre AutoPASS anlegg.  Det gis også enkelte steder timesregel og månedstak når du passerer med AutoPASS brikke.

For mer informasjon om rabatter og fordeler, ta kontakt med det aktuelle bompengeselskapet hvor du skal passere.

Se oversikt over:

Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må man huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

 • Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.
 • Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passeringen.

Informasjon om skifte av bil er hentet fra https://www.autopass.no/eierskifte

For selger

Når du selger et kjøretøy som har AutoPASS-avtale, må du huske å si opp avtalen din og fjerne bombrikken fra bilen. Hvis ikke vil du bli belastet for bompasseringer utført av den nye eieren frem til oppsigelsen er registrert. Det følger av AutoPASS avtalebetingelser. Du må aldri gi fra deg kjøretøyet før elektronisk salgsmelding er gjennomført av deg og den som kjøper bilen din. Se mer om godkjenning av salgsmelding på vegvesen.no

For kjøper

Når du kjøper et kjøretøy, bør du forsikre deg om at selger har sagt opp AutoPASS-avtalen sin før du overtar kjøretøyet. Hvis ikke det er gjort kan selger se tid og sted for bompasseringer frem til oppsigelsen er registrert. Det kan bli vanskelig for deg å opprette ny AutoPASS-avtale hos samme brikkeutsteder, som selger har avtale med, før selger har sagt opp sin avtale. Det er i selgers interesse å si opp avtalen slik at vedkommende ikke belastes for bompasseringer etter salget.

Ansvar for bompenger på salgsdatoen

Eierskifte endres i Kjøretøyregisteret når alle parter har signert salgsmelding. Eier endres fra dato til dato, ikke klokkeslett. Datoen hvor salgsmelding blir godkjent av alle parter er vedtaksdato. Det betyr at hvis overtakelsen og partenes signering av elektronisk salgsmelding skjer kl 17:00, vil kjøper bli ansvarlig for å betale alle bompasseringene denne dato (for kjøretøy som ikke omfattes av Autopass-avtale) da dette er vedtaksdato. Selger vil bli ansvarlig for å betale alle bompasseringene på denne datoen for overtakelse/salgsmelding hvis vedkommende ikke har sagt opp sin Autopass-avtale for kjøretøyet. Les mer om vedtaksdato på Trafikkforsikringsforeningens nettside.

Avtal spesielt om bombetaling kjøpsdato

Hvis selger og kjøper vil at den part som passerer bomstasjon på salgsdato skal betale, bør det avtales spesielt i kjøpekontrakten. Hvis det ikke er avtalt, kan det bli vanskelig for den parten som får faktura for bompasseringene på salgsdato å få den andre parten til å refundere utlegget. Hvor mye bompenger som kan bli belastet kjøper for kjøretøy som ikke har AutoPASS-avtale ved overtakelsen, eller selger som har AutoPASS-avtale ved overtakelsen, avhenger av hvor mange bompasseringer den andre part har gjort på overtakelsesdatoen.

Dersom brikken ikke fungerer på fergen så må du ta kontakt med oss.

Det kan være ulike årsaker til at brikken ikke fungerer, som at det er lavt batteri eller at avtalen ikke er gyldig.

Du finner vår kontaktinformasjon under kundeservice.

Timesregel i Ryfast:

 • Rv.13 Ryfylketunnelen har ikke timesregel.
 • Rv.13 Hundvågtunnelen har felles timesregel med Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner og bomringer i løpet av 60 minutter. Det er den første registrerte passeringen som vil være gjeldende. (Ordningen gjelder for takstgruppe 1 og 2)
 • Til info så gis Forflytningshemmede ikke fritak i Hundvågtunnelen sine bomstasjoner.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Ryfast:

Det er eget månedstak for bomstasjonen til rv.13 Ryfylketunnelen og for bomstasjonene til rv.13 Hundvågtunnelen, for kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.

 • I bomstasjonen til Rv. 13 Ryfylketunnelen belastes maks 40 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.  Ordningen gjelder for takstgruppe 1 og 2.
 • Det er felles månedstak for bomstasjonene ved rv. 13 Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Det belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.  Ordningen gjelder kun for takstgruppe 1. Takstgruppe 2 får ikke månedstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 40+75 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 40 passeringer for Ryfast og 75 passeringer for Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

 

Uten avtale:
NB! Forutsetning for månedstak er passering med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen.
Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Informasjon om avvikling av sporfri AutoPASS-avtale fra 15.08.19

Frem til 15.08.19  kunne brukere av AutoPASS registrere avtale med sletting av passeringer, dvs. tid og sted for dine passeringer blir slettet etter maksimum 72 timer i systemet.

Denne ordningen er i strid med bokføringsregelverket, men har inntil videre blitt opprettholdt ved konsesjon fra Datatilsynet. Denne konsesjonen bortfalt i forbindelse med den nye personvernforordningen GDPR som ble innført i 2018.

Vegdirektoratet har derfor i samråd med Samferdselsdepartementet avgjort at sporfrie AutoPASS-avtaler må avvikles.

Avviklingen ble gjennomført 15.08.2019. På denne datoen går alle gjeldende avtaler med sletting av passeringer over til å bli ordinære avtaler, hvor passeringer lagres i 5 år etter utløp av regnskapsåret.

Fritak

Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

For å få fritak, må du inngå AutoPASS avtale og få brikke til bilen.
Og når du registrerer ditt parkeringskort for forflytningshemmede vil du automatisk oppnår fritak i alle anlegg hvor dette gis.

Hvordan går du frem:

 1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak:  Send inn en henvendelse og oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
 2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse , der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.

Slik skaffer du deg en avtale for elbil eller hydrogenbil:

Mange bomanlegg har foreløpig fritak for nullutslippskjøretøy (samlebetegnelse for elbiler og hydrogenbiler), og noen bompengeanlegg gir rabatt.
Du kan lese mer om «Hva er Nullutslippskjøretøy?»

For å få fritak/rabatt på ditt elektriske kjøretøy, må du inngå AutoPASS avtale og få bombrikke til bilen.
Og du vil da automatisk oppnå fritak eller rabatt i alle anlegg hvor dette gis.
Husk at dersom du kjører uten bombrikke vil du måtte betale ordinær takst uten rabatt.

Hvordan går du frem for å tegne en avtale på elbil/hydrogenbil:
 1. Jeg har en avtale og har skiftet fra vanlig bil til elbil:  Logg på AutoPASS – Min Side og endre bilnummer på din avtale fra gammelt til nytt registreringsnummer.  Bytt over bombrikken fra gammel til ny bil.
 2. Jeg har avtale og har fått meg en elbil i tillegg til eksisterende bil. Logg på AutoPASS – Min Side og legg til registreringsnummeret til elbilen på eksisterende avtale. Du vil få bombrikke tilsendt i posten.
 3. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå avtale på AutoPASS – Min Side  ved å legge inn registreringsnummeret til elbilen. Du vil få bombrikke tilsendt i posten.

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen med gyldighet i to år har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Dette forutsetter at du tegner avtale med fritak og får brikke i bilen.

Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bomringen i Bergen
 • Bymiljøpakken Nord-Jæren
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Nordhordlandspakken (fra 01.12.19)
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

 

Fritak for ett kjøretøy – Fritaksavtale

Dersom du er forflytningshemmet, og har fått innvilget parkeringstillatelse med minimum 2 års gyldighet, kan du sende søknad om fritak for betaling for et kjøretøy til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er kun knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler. Ved bilendring, må dette derfor snarest meldes inn til selskapet.
Ordningen gjelder ikke institusjoner.

Fritak for forflytningshemmet barn

Foreldre med forflytningshemmede barn, hvor barnet har parkeringstillatelse, kan etter søknad til bompengeselskapet få fritak for betaling av bompenger i bomringen for inntil to kjøretøy.

 

I henhold til oppdatert lovverk 27.03.19

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak eller redusert takst. Fritak må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Forflytningshemmede* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.
 • Nullutslippskjøretøy (Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet) har ikke lenger fritak i alle bompengeanlegg, og vil i stadig flere anlegg betale for passering.*
  Bompengeanlegg som har innført betaling for nullutslippskjøretøy finner du HER.

 

Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler.

Redusert beta­ling og fritak av bompenger for nullutslippskjøretøy forutsetter bombrikke og gyldig avtale. Uten bombrikke og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.

Det blir i stadig flere bompengeanlegg innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 som tilsvarer til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy er i tråd med føringene fra Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak.

Innføring av betaling for nullutslippskjøretøy på sør- og vestlandet:

 • 01.01.19 Askøypakken
 • 01.02.19 Bømlopakken
 • 01.04.19 E134 Stordalstunnelen, Halsnøysambandet, Jondalstunnelen
 • 06.04.19 Bomringen i Bergen (fortsatt fritak for Hydrogenkjøretøy med avtale.) Les mer
 • 01.08.19 Kvammapakken, Fv. 45 Gjesdal, Finnfast, Vossapakko, Hardangerbrua
 • 01.09.19 Haugalandspakken, T-forbindelsen, Førdepakken, E18 Tvedestrand-Arendal
 • 01.12.19 Nordhordlandspakken
 • 10.02.20 Bymiljøpakken på Nord-Jæren

 

Anlegg som foreløpig ikke betaler bompenger: (forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke)

 • Bomringen i Kristiansand

 

Månedstak Kvammapakken:

Fra 01.08.19 innføres månedstak på Kvammapakken for kjøretøy i takstgruppe 1.

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 25 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 25 passeringer innenfor en måned for kjøretøy i takstgruppe 1.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

 

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

 

Månedstak for Gjesdal:

Fra 01.08.19 innføres månedstak på fv.45 Gjesdal for kjøretøy i takstgruppe 1. (Takstgruppe 2 har ikke månedstak på fv. 45 Gjesdal)

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 15 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 15 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 15 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

 

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak.

 

Økte bompenger ved dårlig luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis.

Kriteriet for å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med varighet to dager eller mer.

Les mer om dette på Bergen Kommune sine sider.

Unntak og fritak for bompenger:
 • Les mer om unntak for å betale bompenger som gjelder i eksisterende bompengeordning. Les mer om AutoPASS fritak
 • I tillegg gis det refusjonsrett for femdobling for tunge kjøretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.
  Les mer informasjon om bestemmelsen på regjeringen sine sider. 

 

 

Lyssignal

Obs! Fra 6. april vil lyssignalene i alle bompengeanlegg i landet slukkes. Les mer her. 

Lurer du på om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide og sjekke avtalestatus.


Dersom brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

 • Bilen du kjører har en frontrute som hindrer at brikkesignalene blir lest.  (For korrekt plassering av brikken, vennligst kontakt din bilforhandler.)
 • Brikken din har lavt batteri
 • En midlertidig feil ved bomstasjon
 • Negativ saldo på din forskuddsavtale

 

Det er Vegdirektoratet som bestemmer hvilke skilt som skal anvendes, jfr. Skiltforskriften § 35.

Vegdirektoratet har besluttet at på de enkle bomringene skal bare bomstasjoner på hovedvegene inn til byen utstyres med takstskilt, mens bomstasjonene i byer med mer komplisert takstsystem og plassering av bomstasjoner (som Oslo, Bergen, Nord Jæren og Trondheim) skal være helt uten takstskilt.

Alle bomstasjoner som ikke får takstskilt skal ha et enkelt skilt med bomstasjonssymbolet 792.30 «Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse». Dette enkle skiltet (se nedenfor) er et minimum for å informere trafikantene om at det betales bompenger og at kjøretøyenes kjennemerke blir videofotografert.

Skiltingen i bomstasjonene i Bergen og Nord Jæren følger dermed den nye malen for skilting av automatiske bomstasjoner som er utformet av Vegdirektoratet.
Se dokumentet Ny mal for skilting i bomstasjoner – PDF

 

Den 6. april ble alle lyssignal i norske bomstasjoner slukket. Les mer her. 

Lyssignaler Min Side:

Selv om du ikke lenger får lyssignal ved passering, kan du på AutoPASS-Min Side se informasjon om hvordan passeringen ble registrert i bomstasjonen.

I passeringsoversikten på Min Side, vil du foran hver passering finne et ikon/lyssignal som viser status for passeringen.

Du kan se om passeringen er registrert via brikken (Grønt pluss), eller registrert ved at det er tatt bilde av registreringsnummeret (Gult kamera).

 

Miljødifferensiering

Den 1. juni 2018 innføres miljødifferensiering i Bergen.

Politikerne har bestemt at for kjøretøy i Takstgruppe 1, altså personbiler, er det drivstofftypen som avgjør hvilken takst du må betale.

Det er kun for kjøretøy i takstgruppe 2 at det er euroklassen som avgjør prisen.

Ladbare hybridbiler får takst som en bensin bil, uavhengig om den bruker diesel eller bensin.

Hybridbiler som ikke er ladbare og bruker bensin betaler bensinpris, mens de som bruker diesel betaler dieselpris.

Miljødifferensieringen og hvordan takstene er gruppert er det politikerne som har besluttet i Miljøpakken. Vi som bompengeselskap har ingen mulighet til å gå utenom de takstgruppene som er bestemt her, og må derfor prise de som kjører med miljøvennlig diesel, som en «vanlig» dieselbil.

For norske kjøretøy henter vi informasjon om miljø- og drivstoffklasse fra Statens vegvesens motorvognregister, du som passerer trenger ikke foreta deg noe.

Er du usikker på hvilken miljøklasse ditt kjøretøy er i, kan du sjekke det på tjenesten Kjøretøyopplysninger på Statens vegvesen sine nettsider.

Dersom du har utenlandsk kjøretøy, så må du registrere dine kjøretøydata på følgende side: www.autopass.no/ed

Dersom du ikke oppdaterer miljøinfo på ditt utenlandske kjøretøy, så blir du belastet den høyeste taksten innenfor takstgruppen.

Med gyldig AutoPASS avtale og brikke fra Ferde eller fra et annet bompengeselskap, får du automatisk 20% rabatt ved passering i Bomringen i Bergen etter 01.06.18.

Du blir også kun belastet for en passering per time, og du har et tak på 60 passeringer per måned.

Les mer:

Miljøløftet er samlebetegnelsen på byvekstavtalen i Bergen,  som ble inngått mellom Staten v/Samferdselsdepartementet og  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bergen kommune
og Hordaland fylkeskommune i juni 2017, og bypakke Bergen, som ble vedtatt i stortinget i desember 2017.

Den nye bompengeordningen Bypakke Bergen innebærer både innføring av nye miljødifferensiert takster og nye bomsnitt.
Det er lagt til grunn at miljødifferensierte takster innføres fra 1. juni 2018.
Det er videre lagt til grunn at nye bomsnitt er satt i drift i 2019.

 

For mer informasjon:

Statens vegvesen – Byvekstavtale Bergen

Handlingsprogram Miljøløftet – Bergen Kommune

 

 Bypakke Bergen
Rabatt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Diesel Normal-takst Euro V og eldre Euro VI
Rushtid
(0630-09:00 og 14:30-16:30)
Uten avtale/brikke – 0% 54,00 49,00 118,00 72,00
Resten av døgnet, samt lørdag, søndag, helligdager og andre offentlige fridager. Uten avtale/brikke – 0% 29,00 24,00 67,00 36,00
 MED AUTOPASS-AVTALE
Rushtid
(0630-09:00 og 14:30-16:30)
Med AutoPASSavtale/brikke – 20% / 0% 43,20 39,20 118,00 72,00
Resten av døgnet, samt lørdag, søndag, helligdager og andre offentlige fridager. Med AutoPASSavtale/brikke – 20% 0% 23,20 19,20 67,00 36,00

 El- og hydrogenkjøretøy vil fremdeles kjøre gratis i bomringen i Bergen.

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

 

Miljødifferensierte takster betyr at de som forurenser mest også skal betale mest i bomringen. Takstene som er fastsatt skiller på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1.
I takstgruppe 2 skilles det på om kjøretøyet sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Er du usikker på hvilken miljøklasse ditt kjøretøy er i, kan du sjekke det ved å søke opp ditt kjøretøy i tjenesten Kjøretøyopplysninger på Statens vegvesen sine nettsider.

Miljødifferensierte takster ble innført i bomringen i Bergen 1. juni 2018.

Miljødifferensierte takster betyr at de som forurenser mest også skal betale mest i bomringen. Takstene som er fastsatt skiller på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1.
I takstgruppe 2 skilles det på om kjøretøyet sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Er du usikker på hvilken miljøklasse ditt kjøretøy er i, kan du sjekke det ved å søke opp ditt kjøretøy i tjenesten Kjøretøyopplysninger på Statens vegvesen sine nettsider.

Vedtak om miljødifferensiering:
 • Den 01.10.17 ble det vedtatt et nytt vedtak om miljødifferensierte takster.
 • Vedtaket betyr en innføring av et nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompenger. Det vil si en klassedeling av kjøretøyet ut i fra om de er lette eller tunge, om de har nullutslipp, er Euro VI eller Pre-Euro VI, eller om kjøretøyet bruker diesel, bensin, gass eller etanol.
 • Det er miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale. 
 • I tillegg skal det innføres rushtidsavgift i perioder der trafikken og luftforurensningen er størst.
 • Bomtakster i byområder skal kunne tilpasses ved at takstene blir basert på kjøretøyets egenskaper og når de kjører. 
 • Samferdselsdepartementet kan lage forskrift om å endre takstene når det er fare for overskridelser av luftforurensning, og bestemme at inntekten kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i gjelde perioden. Bruk av miljødifferensierte takster må vedtas av berørte kommuner og fylkeskommuner.
Hvor er dette innført?
 • Fjellinjen innførte som flørste anlegg miljødifferensierte takster fra 01.10.17:
  – Dersom du passerer i Fjellinjen (Oslo/Bærum) så vil du bli belastet takst ut i fra kjøretøyets egenskaper og når du kjører.
  – Oslo kommune planlegger også lavutslippssone for tunge biler fra november i 2017.
 • Bomringen i Bergen innførte miljødifferensierte takster fra 01.06.18

 

Nei, du betaler fortsatt kun for passering én vei og da bare inn mot Bergen også etter innføring av miljødifferensierte takster den 01.06.18.

Min Side

Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på Min Side, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

NB! Avtale med mulighet for sletting av passeringsinformsjon opphørte 15.08.19. Etter denne dato vil alle passeringer være tilgjengelig på avtalen.

 

Obs! Fra 6. april vil lyssignalene i alle bompengeanlegg i landet slukkes. Les mer her. 

Lurer du på om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide og sjekke avtalestatus.


Dersom brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

 • Bilen du kjører har en frontrute som hindrer at brikkesignalene blir lest.  (For korrekt plassering av brikken, vennligst kontakt din bilforhandler.)
 • Brikken din har lavt batteri
 • En midlertidig feil ved bomstasjon
 • Negativ saldo på din forskuddsavtale

 

Den 27.02.18 ble det lansert en ny selvbetjeningsløsning hvor du logger på med elektronisk ID.

Ved førstegangs innlogging blir du definert som ny kunde. Du må altså logge din konto, deretter tilknytte din avtale.

Det er lurt å ha vår veiledning  tilgjengelig når du logger på Min Side

Du kan enkelt hente ut passeringsdetaljer og annen informasjon på avtalen din via Min Side.

 

Passeringsopplysninger kan hentes ut på Min Side.

Om du kun ønsker passeringer i en spesifikk tidsperiode kan du velge dette under fanen passeringer. Passeringer kan kun hentes ut per måned, ønsker du å hente ut passeringer for en lengre tidsperiode må du gjøre dette i flere omganger eller eventuelt ta kontakt med ditt bomselskap.

Se vår Veiledning

Logg inn på Min Side. 
Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket brikke/kjøretøy det gjelder.

Skal brikken gjøres opp og depositum utbetales, eller skal den gjenbrukes?

 • Ved å velge «Gjør opp brikken» kan du legge inn kontonummer for refusjon av brikkedepositum og eventuell restsaldo.
 • Ved å velge «Gjenbruk brikken», kan du velge å benytte brikken i annet kjøretøy på et senere tidspunkt. Du må gi beskjed når du ønsker å flytte brikken over i et annet kjøretøy.

Husk å fjerne brikken fra bilen.

OBS! Er det tilleggsavtaler knyttet til brikken/bilen, vil disse også avsluttes.

 

Du kan enkelt endre bil via Min Side:

> Logg deg inn på Min Side.
> Klikk på den lyseblå boksen «Endre kjøretøy».
> Fyll inn relevante data og klikk «Fullfør».
> Bilendringen er registrert.

 

Nytt om salgsmelding!

Husk at du nå kan registrere din salgsmelding elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

Du kan enkelt endre opplysninger på avtalen din via Min Side.

Ved å logge på Min Side kan du endre bilnummer, adresse og epostadresse.

Dersom du har avtale, kan du enkelt endre adresse via Min Side:

> Logg deg inn på Min Side
> Klikk på den brune boksen «Endre profil».
> I feltet «Fakturaadresse» fjerner du din gammel adresse og legger inn den nye.
> Når dette er gjort, klikker du «Lagre».

Det er ikke et krav at bileier må være den samme som avtaleinnehaver. Avtaleregisteret vårt er av den grunn ikke koblet opp mot opplysninger i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.
Har du ikke avtale, er det ikke mulig å endre fakturaadresse. For passeringer uten avtale, så må vi innhente opplysninger fra Motorvognregisteret på bilens eier.

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Når du har logget inn:
Under fanen «Fakturaer» kan du se dine forskjellige fakturaer. Om du kun vil få opp fakturaer i en viss periode kan du endre dato øverst. Ved å trykke på en av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp).

Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se de forskjellige passeringene som er registrert på fakturaen. (bilde 2)

Går du på «Vis faktura» vil du få opp en kopi av fakturaen i PDF format. Er en faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er den ikke betalt vil det stå «Faktura sendt», men om fakturaen har blitt purret vil status endre seg til «Faktura stoppet. Ny purring er laget».
Det vil ikke være mulig å trykke på «Gå til passeringer» på en purring, men den opprinnelige fakturaen vil fortsatt være tilgjengelig i oversikten hvor det vil være mulig å se passeringer.

Om du valgte «Gå til passeringer» vil du få en oversikt over de passeringene som er registrert på fakturaen. Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bomselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.

Personvern

Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på Min Side, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

NB! Avtale med mulighet for sletting av passeringsinformsjon opphørte 15.08.19. Etter denne dato vil alle passeringer være tilgjengelig på avtalen.

 

Du kan lese mer om hvordan vi arkiverer og sikrer personopplysniger i vår Personvernerklæring.

Informasjon om avvikling av sporfri AutoPASS-avtale fra 15.08.19

Frem til 15.08.19  kunne brukere av AutoPASS registrere avtale med sletting av passeringer, dvs. tid og sted for dine passeringer blir slettet etter maksimum 72 timer i systemet.

Denne ordningen er i strid med bokføringsregelverket, men har inntil videre blitt opprettholdt ved konsesjon fra Datatilsynet. Denne konsesjonen bortfalt i forbindelse med den nye personvernforordningen GDPR som ble innført i 2018.

Vegdirektoratet har derfor i samråd med Samferdselsdepartementet avgjort at sporfrie AutoPASS-avtaler må avvikles.

Avviklingen ble gjennomført 15.08.2019. På denne datoen går alle gjeldende avtaler med sletting av passeringer over til å bli ordinære avtaler, hvor passeringer lagres i 5 år etter utløp av regnskapsåret.

© Ferde AS. Alle rettigheter forbeholdt. Utvikling & design av AlfGundersen.