Ferde-saker må sjåast i sin samanheng

Veronica Solås Nyheiter

Mediesakene om Ferde den siste tida må ein sjå i samanheng med den svært spesielle situasjonen Ferde var i på slutten av 2017 og starten av 2018. Samanhengen kjem for dårleg fram av NRK sine artiklar som dermed framstår for lite nyanserte.