Bomringen i Kristiansand

Veronica Solås

Informasjon:
  • Takstgrupper
    • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
    • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Avtalefordeler: Timesregel og passeringstak på 50 passeringer pr mnd.
  • Tidsdiffernsierte takster/rushtid:
    • Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 17:00.
  • Nullutslippskøyretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2. Disse skal inntil videre ikke betale bompenger.
Les mer: