Halsnøysambandet

Veronica Solås

Torsdag 5. september kl 13:00 ble innkrevingen av bompenger i Halsnøysambandet avsluttet.

Dette gjelder bomstasjonen plassert på fv 544 Halsnøy.

Avtale:

Dersom du har AutoPASS-avtale med Halsnøysambandet og ønsker å fortsette å ha AutoPASS avtale, beholder du AutoPASS-brikken i bilen.

AutoPASS-brikken vil fortsatt fungere, selv om innkrevingen i Halsnøysambandet opphører. Eventuelle passeringer i andre bompengeanlegg vil bli fakturert på etterskudd, med samme rabatter som tidligere.

Dersom du ikke lenger ønsker å ha AutoPASS-brikke i bilen, må du si opp kundeforholdet via vårt kontaktkskjema

Uten AutoPASS avtale betaler man full pris i andre bompengeanlegg.

 

Vi gjør oppmerksom på at det er obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy i takstgruppe 2 (tillatt totalvekt over 3500 kg).