Hva er fordelen med avtale med Eksportvegen?

Veronica Solås

Med avtale med Eksportvegen oppnår du disse fordelene:
  • 10%, 30%, 40% eller 50% rabatt pr passering.
  • Du får «omvendt timesregel» i bomstasjonene Skorgen og Skjeggestad.
  • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med brikke fra annet anlegg og uten avtale med Eksportvegen oppnår du likevel disse fordelene:
  • 10% rabatt pr passering 
  • Omvendt timesregel