Hva er beredskapstakster?

Veronica Solås

Økte bompenger ved dårlig luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis.

Kriteriet for å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med varighet to dager eller mer.

Les mer om dette på Bergen Kommune sine sider.

Unntak og fritak for bompenger:
  • Les mer om unntak for å betale bompenger som gjelder i eksisterende bompengeordning. Les mer om AutoPASS fritak
  • I tillegg gis det refusjonsrett for femdobling for tunge kjøretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.
    Les mer informasjon om bestemmelsen på regjeringen sine sider.