Betalar eg bompengar både ut og inn av ringen?

Veronica Solås

Nei, du betaler framleis berre for passering éin veg og då berre inn mot Bergen også etter innføring av miljødifferensierte takstar den 01.06.18.