Betaler jeg ennå for maks en passering i timen og 60 passeringer i måneden?

Veronica Solås

Timesregelen og månedstaket er ikke blitt endret på etter innføring av miljødifferensierte takster i bomringen i Bergen.

I rushtiden mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høy takst ved passering.
Du blir kun belastet for en passering i timen, men for å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene før tidspunktene for høy takst starter.

Du blir også belastet maksimalt 60 passeringer per kalendermåned.

NB! For å få månedstak og timesregel forutsetter det at du har gyldig AutoPASS avtale og brikke.