Bilen min / skilta mine er stolne. Kva gjer eg?

Veronica Solås

Ta kontakt med kundeservice og vi sperrar brikka for vidare bruk.

Dersom du søkjer refusjon for belasta passeringar, må du sende ein kopi av det politimelde forholdet.