Eg får ikkje noko lyssignal når eg passerer, kva kan dette kome av?

Christian

Obs! Frå 6. april vil lyssignala i alle bompengeanlegg i landet slukkast.

Vil du sjekke om avtalen din er gyldig, rår vi deg til å logge på Mi Side og undersøkje avtalestatusen.

Dersom brikka ikkje blir lesen av når du passerer, kan dette kome av at

  • bilen du køyrer har ei frontrute som hindrar at brikkesignala blir lesne.  (Kontakt bilforhandlaren din for å få plassert brikka korrekt.)
  • brikka di har lågt batteri
  • ein mellombels feil ved bomstasjonen
  • negativ saldo på forskotsavtalen din