Eg har elbil, korleis får eg fritak eller rabatt?

Veronica Solås

Slik teiknar du deg ein avtale for elbil eller hydrogenbil:

Mange bompengeanlegg har endå fritak for nullutsleppskøyretøy (fellesnemning for elbilar og hydrogenbilar), og nokon bompengeanlegg gir rabatt.
Du kan lese mer om «Kva er nullutsleppskøyretøy?»

For å få fritak/rabatt på ditt elektriske køyretøy, må du teikne AutoPASS avtale og få bombrikke til bilen.
Og du vil då automatisk få fritak eller rabatt i alle anlegg kor dette gis.
Hugs at dersom du køyrer utan bombrikke vil du måtte betale ordinær takst utan rabatt.

Korleis går du fram for å teikne ei avtale på elbil/hydrogenbil:
  1. Eg har ei avtale og har skifta frå vanleg bil til elbil:  Logg på AutoPASS – Min Side og endre bilnummer på avtala di frå gamalt til nytt registreringsnummer.  Flytt over bombrikka frå gamal til ny bil.
  2. Eg har ei avtale og har fått meg ein elbil i tillegg til eksisterande bil. Logg på AutoPASS – Min Side og legg til registreringsnummeret til elbilen på eksisterende avtale. Du vil få bombrikka tilsendt i posten.
  3. Eg har ikkje avtale frå før: Inngå avtale på AutoPASS – Min Side  og legg inn registreringsnummeret til elbilen. Du vil få bombrikka tilsendt i posten.