Eg har rett på fritak, korleis kan eg få ein fritaksavtale?

Veronica Solås

Slik skaffar du deg ein fritaksavtale:

Når du registrerer el-køyretøyet eller parkeringskortet ditt for forflyttingshemma der du har fått brikka di, oppnår du automatisk fritak i alle anlegg der dette blir gitt.
1. Eg har ein vanleg avtale som eg ønskjer å gjere om til fritak: Send inn ein førespurnad der du oppgir bilnummer og brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
2. Eg har ikkje avtale frå før: Inngå ein vanleg avtale på nett. Send deretter inn ein førespurnad, der du legg ved dokumentasjon og ber om fritak.