Får jeg ennå fritak som før?

Veronica Solås

Fritakene etter innføring av miljødifferensierte takster i Bergen gjelder som tidligere.

Fritakene gjelder for :

  • El- og hydrogenbil
  • Forflytningshemmede

For mer informasjon om fritak i bomringen i Bergen