Hvordan fjerner jeg brikken?

Veronica Solås

Her finner du en beskrivelse på hvordan du fjerner brikken fra vinduet,  utarbeidet av Statens vegvesen i forbindelse med nye brikker sommeren 2014.