Jeg er forflytningshemmet. Kan jeg få fritak i bomstasjoner?

Veronica Solås

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen med gyldighet i to år har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Dette forutsetter at du tegner avtale med fritak og får brikke i bilen.

Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bomringen i Bergen
 • Bymiljøpakken Nord-Jæren
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Nordhordlandspakken (fra 01.12.19)
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

 

Fritak for ett kjøretøy – Fritaksavtale

Dersom du er forflytningshemmet, og har fått innvilget parkeringstillatelse med minimum 2 års gyldighet, kan du sende søknad om fritak for betaling for et kjøretøy til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er kun knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler. Ved bilendring, må dette derfor snarest meldes inn til selskapet.
Ordningen gjelder ikke institusjoner.

Fritak for forflytningshemmet barn

Foreldre med forflytningshemmede barn, hvor barnet har parkeringstillatelse, kan etter søknad til bompengeselskapet få fritak for betaling av bompenger i bomringen for inntil to kjøretøy.

 

I henhold til oppdatert lovverk 27.03.19

© Ferde AS. Alle rettigheter forbeholdt. Utvikling & design av AlfGundersen.