Jeg er forflytningshemmet. Kan jeg få fritak i bomstasjoner?

Veronica Solås

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Dette forutsetter at du tegner avtale med fritak og får brikke i bilen.

Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bergen
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

Ett kjøretøy

Dersom du er forflytningshemmede og har ett kjøretøy må du sende søknad om fritak for betaling til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler.

Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år.

Flere kjøretøy

Dersom du har flere kjøretøy, må du søke bompengeselskapet om refusjon for bompasseringene for de bilene du ikke har brikken i hvor det er lagt inn fritak for betaling i bomringer. Søknad må sendes innen tre måneder etter at passeringene har funnet sted. Du må oppgi passert bomstasjon, tidspunkt og kjøretøyets kjennetegn. Kopi av parkeringstillatelsen må vedlegges.

Foreldre med forflytningshemmede barn, hvor barnet har parkeringstillatelse, kan etter søknad til bompengeselskapet få to brikker hvor det legges inn fritak for betaling av bompenger i bomringer.

Uten egen bil

Forflytningshemmede som ikke har egen bil kan få beløpene for bompenger refundert ved å sende inn et signert brev med tid og sted for passeringene, registreringsnummer på bilen, samt en kopi av parkeringstillatelsen til bompengeselskapet. Kravet må sendes innen tre måneder etter at passeringen fant sted.

© Ferde AS. Alle rettigheter forbeholdt. Utvikling & design av AlfGundersen.