Hvem har fritak eller refusjonsrett ved innføring av beredskapstakster?

Veronica Solås

Hvem har rett til fritak og refusjonsrett

Unntak for å betale bompenger er som i gjeldene bompengeordning.
I tillegg gis det refusjonsrett for femdobling for tunge kjøretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.

Bergen Bompengeselskap AS betaler ut refusjon etter søknad. Søknaden må inneholde informasjon om registreringsnummer på kjøretøyet, brikkenummer, dato for passering, navn på avtaleinnehaver av AutoPASS avtalen, og kontonummer beløpet skal utbetales til.

Eventuelt flere perioder med beredskapstakster vil bli samlet opp og utbetalt i samme refusjon.

  • Forskuddsavtale med Bomringen i Bergen – Refusjon vil bli godskrevet kundesaldo.
  • Etterskuddsavtale med Bomringen i Bergen – Faktura må betales, refusjon vil bli godskrevet kundesaldo.
  • Avtale med annet bompengeselskap – Faktura må betales, refusjon via bank.

Søknad sendes Bergen Bompengeselskap Kundeservice

Les mer: