Hva er månedstaket i Gjesdal?

Veronica Solås

Månedstak for Gjesdal:

Fra 01.08.19 innføres månedstak på fv.45 Gjesdal for kjøretøy i takstgruppe 1.

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 15 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonen, og får ikke fordeler som månedstak.