Hva er "omvendt timesregel"?

Veronica Solås

For å unngå gjennomgangstrafikk er det satt opp to bomstasjoner rundt Tresfjorden, på Skorgen og Skjegstad.

Med AutoPASS-brikke:

  • Du kjører gratis hvis du passerer kun en av de to bomstasjonene, Skorgen eller Skjegstad.
  • Du kjører gratis hvis du bruker mer enn en time på å passere begge bomstasjonene rundt Tresfjorden.

Uten AutoPASS-brikke i bilen

  • Du betaler full pris ved hver enkelt passering.