Hva skjer med min avtale i Bergen den 01.06.18?

Veronica Solås

Endring for avtalekunder i Bomringen i Bergen:
  • Kunder behøver ikke foreta seg noe vedrørende avtaler, avregning eller annet i tilknytning til omleggingen. Systemet henter informasjon om miljø- og drivstoffklasse fra Statens vegvesens motorvognregister.
    Se gjerne punktet «Hvordan vet Bomringen i Bergen hvilken takst jeg skal betale» for mer informasjon.
  • Alle hovedavtaler med brikke fra Bomringen i Bergen blir automatisk gjort om til etterskuddsavtaler med 20% rabatt den 01.06.18.
    Gjenstående saldo fra innbetalt forskuddsbeløp vil bli overført ny avtale etter ca 3 uker, når alle passeringer fra før 01.06.18 er bli belastet.
  • Dersom du har brikke fra et annet selskap, og tilleggsavtale hos Bomringen i Bergen for å oppnå lokal rabatt, blir denne tilleggsavtalen avviklet.
    Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på avtalen vil bli tilbakeført innen tre måneder etter endringen.Utbetalingen vil skje til det kontonummeret du sist betalte din avtalefaktura fra. Dersom du har endret kontonummer siden siste innbetaling må du innen 10.06.18 gi beskjed om nytt kontonummer i en skriftlig henvendelse via vårt kontaktskjema.AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, (hovedavtale i et annet selskap), blir ikke endret, og passeringer foretatt i Bomringen i Bergen fra 1. juni vil bli trukket fra hovedavtalen.
  • Dersom du har en ubetalt forskuddsfaktura, så trenger du ikke betale denne dersom du har positiv saldo som dekker dine passeringer frem til 01.06.18.