Hvordan fungerer AutoPASS på ferje?

Veronica Solås

Fra 01.01.19 kan du benytte din AutoPASS bombrikke til å betale på stadig flere ferger.
Du finner mer informasjon om ordningen på  www.autopassferje.no.

Automatisk rabatt
AutoPASS-kunder med gyldig AutoPASS-brikke, men uten egen AutoPASS-ferjekonto, får automatisk 10% rabatt på de fergesambandene som er inkludert i den ordningen som tilbyr betaling med AutoPASS-brikke.

Mer rabatt?
Dersom du ønsker 40-50% rabatt, kan du tegne egen AutoPASS ferje avtale på www.autopassferje.no
Dersom du har brikke fra Ferde, så kan du benytte denne når du tegner avtale for AutoPASS for ferje.

Mer informasjon?
Ønsker du mer informasjon om AutoPASS på ferje kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

AutoPASS for ferje
v/ Skyttel AS
Tlf 55 30 00 00
Kundeservice: https://www.autopassferje.no/kundeservice/