Hvordan fungerer AutoPASS på ferje?

Veronica Solås

Betaling med AutoPASS

Automatisk rabatt med AutoPASS
AutoPASS-kunder med gyldig AutoPASS-brikke, men uten egen AutoPASS-ferjekonto, får automatisk 10% rabatt på de fergesambandene som er inkludert i den ordningen som tilbyr betaling med AutoPASS-brikke.

Mer rabatt med egen AutoPASS-ferje avtale
Dersom du ønsker 40-50% rabatt, kan du tegne egen AutoPASS ferje avtale på www.autopassferje.no
Dersom du har brikke fra Ferde, så kan du benytte denne når du tegner avtale for AutoPASS for ferje. Dersom du ikke har brikke fra tidligere, må du tegne avtale hos Ferde (eller annet bompengeselskap) før du kan tegne avtale med AutoPASS for ferje.

Hva er «AutoPASS for ferje»?
Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje» har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort på ferje.
«AutoPASS for ferje» er en nasjonal konto (med forskuddsbetaling) som er knyttet til både AutoPASS-ferjekort og AutoPASS-brikke.
Det er opp til hvert enkelt fylke å bestemme hva for betalingsløsning de ønsker for ferjene. For Vestland Sør (Hordaland) er det politisk besluttet å begynne AutoPASS-brikkebetaling. AutoPASS-ferjekort kan fremdeles benyttes på samband utenfor Vestland sør, som benytter dette som betalingsløsning.

Oversikt
Du finner en oversikt over alle ferjesamband og ferjeoperatør som benytter AutoPASS brikke eller AutoPASS ferjekort på https://www.autopassferje.no/ferjesamband

Oversikt over beløp og passeringer?

Bilag for din overfart kan du finne på følgende steder:

  • Dersom du har avtale med AutoPASS ferje med 40-50% rabatt så finner du beløp og passeringer på www.autopassferje.no
  • Dersom du har AutoPASS brikke og 10% rabatt (ingen ferje-avtale) så finner du beløp og passeringer på https://minside.autopass.no 
Mer informasjon? Her kan du henvende deg: